Još samo par dana za prijavu poreza (a na povrat ćemo pričekati)

Veljača je pri kraju, što znači da se bliži krajnji rok za predaju prijava za porez na dohodak za 2013. godinu. Svi porezni obveznici koji su obvezni ili žele predati prijavu poreza na dohodak za 2013. godinu, trebaju znati da će se u petak 28.veljače 2014. godine u ispostavama Porezne uprave godišnje prijave poreza na dohodak zaprimati do 19,00 sati. Ako ne predate poreznu prijavu do tada, alternativno rješenje je slanje iste preporučenom poštom najkasnije do DO PONOĆI istog dana ...

Kao dokaz da ste to učinili, potrebno je sačuvati dokaz da ste poslali prijavu u slučaju nepredviđenog problema. Dokaz je obrazac za preporučeno slanje koji potvrđuje pošta.