Javni poziv za iskazivanje prijedloga i primjedbi na nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2015.-2020.

Grad Split, kao nositelj izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split, zajedno s 12 jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav Urbane aglomeracije Split (gradovi: Omiš, Kaštela, Sinj, Solin i Trogir, općine: Dugi Rat, Podstrana, Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć) poziva sve zainteresirane dionike za iskazivanje prijedloga i primjedbi na nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2015.-2020. Nacrt Strategije je dostupan na portalu za komentiranje (nakon registracije), kao i na web stranici Grada Splita. Svi pristigli komentari će biti temeljito proučeni te će se oni najsvrhovitiji uključiti u finalnu verziju Strategije. Osim komentiranja putem portala, prijedloge i primjedbe moguće je poslati i putem e-maila: urbana.aglomeracija @ split.hr uz napomenu kako je obvezno da se pri svakom komentiranju navede na koji dio dokumenta se odnosi komentar (poglavlje, broj stranice i sl.), kao i ime i prezime osobe koja upućuje komentar. Svi komentari zaprimljeni putem e-maila će biti objavljeni i na portalu za komentiranje. Krajnji rok za podnošenje komentara je 3. srpnja 2016.

Izvor: Grad Split

> Javni poziv za iskazivanje prijedloga i primjedbi na nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2015.-2020.

> Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split
   - Prilog 1. Analiza stanja
   - Prilog 2. SWOT analiza