Općinari, molimo prijavite se za besplatni javni Wi-Fi

Europska komisija je pokrenula internetski portal WiFi4EU preko kojeg se pozivaju jedinice lokalne samouprave u cijeloj Europi da se prijave za prvi natječaj za projekte koji će se otvoriti sredinom svibnja. Općine i gradovi natječu se za financiranje EU-a za izgradnju pristupnih točaka za besplatan bežični internet na javnim mjestima. Cilj je zajamčiti da "svako europsko selo i svaki grad do 2020. dobiju besplatan bežični pristup internetu oko glavnih središta javnog života".
Prijaviti se treba na portalu WiFi4EU.eu. Za registraciju na portal potrebno je prvo pribaviti "EU Login Key". Riječ je o jednostavnoj proceduri koja se može obaviti na webgate.ec.europa.eu. Sredinom svibnja 2018. objavit će se prvi poziv na podnošenje prijava..

Kako podnijeti zahtjev za dobivanje vaučera WiFi4EU?

Podnošenje zahtjeva: sredinom svibnja 2018. objavit će se prvi poziv na podnošenje prijava, a prijavljene jedinice lokalne samouprave moći će podnijeti zahtjeve za prvi paket od 1000 vaučera WiFi4EU (svaki u vrijednosti od 15 000 eura). Važno je naglasiti da će se vaučeri dijeliti prema redoslijedu prijave.

Dodjela sredstava: Komisija će, uzimajući u obzir ravnomjernu geografsku zastupljenost, objaviti imena prvih 1000 općina koje će dobiti financiranje u okviru prvog poziva. Svaka država sudionica dobit će najmanje 15 vaučera. Tijekom sljedeće dvije godine objavit će se još četiri poziva na podnošenje prijava u okviru programa WiFi4EU.