Čizmićeva klapa o' mašklina

Pivaju mašklini, ka i ljudi
o trudu i žuljima
kori kruva
i bevandi od kvasine.
Ćuti se znoj
čuje beštimja
i molitva
za oprost
i lagnji život.

ŽENSKA KLAPA OD MAŠKLINA

Autor: Joško Čizmić, Travanj 2019.

Joško Čizmić - Klapa od mašklina - članak SD