Izbori za vijeća mjesnih odbora općine Dugi Rat u nedjelju, 3. lipnja

Dugoraćani, Dućani i Jeseničani će uskoro birati mjesne vijećnike, članove mjesnih odbora. Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je 30. travnja 2018. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat. Izbori za vijeća mjesnih odbora održat će se u nedjelju 03. lipnja 2018. godine. Rokovi i upute za provedbu izbora nalaze se u nastavku članka, a svi potrebni obrasci za sudionike izbora mogu se pronaći ovdje. Kandidacijskie liste za izbore za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat, mogu se predati u prostorije Općine Dugi Rat, na adresi Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, u sljedećim terminima:
16. svibnja 2018. godine (srijeda) od 13:00 do 18:00 sati,
17. svibnja 2018. godine (četvrtak) od 13:00 do 24:00 sati.
Dodatne informacije vezane za provođenje izbora mogu se dobiti na brojeve telefona općinskog izbornog povjerenstva 021/734-900 i  021/735-291 ili na e-mail: silvija.radic @ dugirat.hr .
Birači pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača mogu izvršiti u Uredu državne uprave, Ispostava Omiš, Trg Kralja Tomislava 5, radnim danom od 08:00-13:00 sati zaključno do 23.05.2018. (srijeda).

ROKOVI I UPUTE ZA PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT 2018.

Izvor: Općina Dugi Rat

Općinsko vijeće općine Dugi Rat donosi odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 30. travnja 2018. Općinsko vijeće donosi odluku o stalnom Izbornom povjerenstvu 30. travnja 2018. Kao dan od kojega se računaju rokovi određuje se 03. svibnja 2018. Izbori će se održati u nedjelju, 03. lipnja 2018. godine. Općinsko izborno povjerenstvo treba donijeti rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore do 15. svibnja 2018.

općina dugi rat - krilo

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora trebaju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu do 17. svibnja 2018. do 24 sata. Izborno povjerenstvo dužno je objaviti izborne liste dana 19. svibnja 2018.

Temeljem Odluke o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora liste kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači na način i po postupku propisanom Zakonom, Statutom i Odlukom.

Ako birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu za pravovaljanost liste dužni su prikupiti propisan broj potpisa.  Broj potrebnih potpisa iznosi 5% od ukupnog broja birača na području mjesnog odbora prema posljednjim održanim izborima na području mjesnog odbora zaokružen na cijeli broj prema metodi zaokruživanja.

Izborna promidžba traje od dana objave, odnosno od 19. svibnja 2018. i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora odnosno do 01. lipnja 2018. do 24 sata.

Političke stranke su dužne dostaviti Izbornom povjerenstvu prijedloge članova za biračke odbore do 21. svibnja 2018., kao i članove za prošireni sastav Izbornog povjerenstva do 11. svibnja 2018. Izborno povjerenstvo utvrđuje rješenjem biračke odbore do 24 sata dana 23. svibnja 2018.

Izborna šutnja traje od 04 sata 02. lipnja 2018. godine do 19 sati u nedjelju, 03. lipnja 2018. godine.

IZBORI se održavaju 03. lipnja 2018. od 7 do 19 sati.           

Izbor će se održavati na 5 biračkih mjesta (umjesto 7 kao kod parlamentarnih, lokalnih, predsjedničkih izbora i izbora za EU parlament).

  • Za MO DUĆE izbori će se održati u TURIST BIROU DUĆE u Dućama, Poljička cesta Vavlje 2.
  • Za MO DUGI RAT izbori će se održati u PROSTORIJAMA OPĆINE DUGI RAT – VIJEĆNICA – 1 KAT.
  • Za MO ORIJ i MALI RAT izbori će se održati u OSNOVNOJ ŠKOLI „JESENICE“ U Oriju, Đački put 10.
  • Za MO SUMPETAR izbori će se održati u TURIST BIROU SUMPETAR, Poljička cesta 24.
  • Za MO KRILO JESENICE izbori će se održati u OSNOVNOJ ŠKOLI „JESENICE“ U KRILU, Sv. Nikole 2.

Birački odbori moraju dostaviti izborni materijal Izbornom povjerenstvu do 7 sati dana 04. lipnja 2018.

Izborno povjerenstvo će utvrditi rezultate glasovanja te iste javno objaviti do 19 sati dana 04. lipnja 2018.

Kandidati, sretno na izborima!

općina dugi rat - izbori