Popis turističkih ambulanti i pedijatara

Ljeto je i turisti su među nama, unatoč svim korona nevoljama. A kako nevolja nikada ne spava dobro je znati, za svaki slučaj, gdje se može uputiti turiste da potraže lječničku pomoć. Popis liječnika opće/obiteljske medicine na području Splitsko-dalmatinske županije koji imaju ugovor sa HZZO-om unutar mreže javne zdravstvene službe sa adresama ordinacija i kontakt telefonom možete pronaći ovdje. Popis i liječnika pedijatara nalazi se ovdje. Prema trenutno važećim pravilnicima o pružanju zdravstvene zaštite domaćim i stranim osiguranicima, svi doktori u mreži javne zdravstvene službe u ugovornom odnosu sa HZZO-om imaju OBAVEZU pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu turistima (domaćima putem HZZO iskaznice i strancima putem EU kartice).

Evo i popisa dugoratskih liječnika opće/obiteljske medicine:
Senka Čudina, tel: (021) 735 050
Sanja Filipović, 734 811
Marija Kalebić,  735 054
Liječnik pedijatar:
Ksenija Vulić, (021) 861 163, Omiš, četvrt Žarka Dražojevića, Priko.

MB