Krenuli radovi na prvom reciklažnom dvorištu za građevni otpad u županiji

Započela je gradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad, projekt koji su pokrenuli CEMEX Hrvatska i Grada Kaštela. Kava u Kaštel Sućurcu je prva lokacija za zbrinjavanje građevnog otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja će osigurati da građani otpad od gradnje mogu zbrinuti legalno i na okolišno prihvatljiv način. Za projekt su tijekom ove godine ishođene sve potrebne dozvole, odabran je izvođač Takom te je započela gradnja koja bi trebala biti završena na proljeće iduće godine, piše Dalmacija Danas.
Kapaciteta 100 tona po danu, što je na godišnjoj razini 30.000 tona, novo reciklažno dvorište smješteno je na zapadnom dijelu postojećeg eksploatacijskog polja, kave Sv. Juraj – Sv. Kajo, u kojoj se ranije odvijala eksploatacija mineralnih sirovina. Obuhvatit će površinu od 6,300 m2, a u gradnju i opremanje CEMEX će u prvoj fazi uložiti oko 3 milijuna kuna. Dodatnih 1,5 milijun kuna uložit će se naknadno u povećanje kapaciteta i daljnje unaprjeđenje učinkovitosti, ukoliko to to bude zahtijevalo tržište, odnosno potrebe građana.

Izvor: Dalmacija Danas