Napravimo kalendar događanja za 2022.

Još jedna dobra inicijativa dolazi iz Općine Dugi Rat.
S ciljem izrade kalendara događanja te planiranja proračunskih sredstava za nadolazeće 20. dugoratsko ljeto za 2022. godinu iz Općine pozivaju sve udruge i vlasnike plažnih ugostiteljskih objekata da im pošalju svoje prijedloge događanja s približnim datumom održavanja. Kalendar događanja obuhvaća period od 15.6. do 1.9.2022. godine za sve dane u tjednu.
Cilj je imati što više različitih manifestacija i usklađeni kalendar stoga su im svi Vaši prijedlozi i ideje od iznimne važnosti. Predlažu da se plažni objekti maksimalno uključe jer je Dugoratsko ljeto koncipirano kako bi mještanima i turistima osiguralo što raznolikije i ugodnije ljetovanje.
Zamoljavaju se pozvani da svoje prijedloge i planirane termine dostave pisanim putem na adresu općine ili na e-adresu: opcina @ dugirat.hr najkasnije do 15.10.2021.
 
Tonči Bauk, načelnik Općine Dugi Rat, poziva sve zainteresirane mještane i širu javnost na okrugli stol i prezentaciju na temu "Mogućnosti održivog razvoja i korištenja sredstava EU fondova na području tvornice Dalmacija – Dugi Rat", koji će se održati u četvrtak, 9. rujna 2021. s početkom u 18 sati, u prostorima nekadašnje kino dvorane u Dugom Ratu.
- "Trenutno se nalazimo na početku nove financijske perspektive EU u kojoj su za Republiku Hrvatsku osigurana velika sredstva. U tom kontekstu, ovaj okrugli stol je prilika za raspravu u vezi modela razvoja područja bivše tvornice Dalmacija koji će utjecati na stvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje kvalitete života stanovnika i unapređenje svih sastavnica okoliša. Smatramo da je uključivanje i sudjelovanje lokalne zajednice iznimno važno u procesu definiranja budućeg modela razvoja ovog područja te Vas stoga sve pozivamo da date svoj doprinos ovoj raspravi." - ističe se u tekstu poziva objavljenom na stranicama Općine Dugi Rat.
 
Općina Dugi Rat raspisuje javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio z.k.č.z. 1668/3 k.o. Duće koja odgovara dijelu k.č.br. 2580/1, površine 242 m² i 3891/5, površine 58 m², obje k.o.Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat, predio Glavica, ukupne površine 300 m²  i to  prikupljanjem pisanih ponuda.
Zemljište se prodaje u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Zemljište se nalazi unutar gospodarske zone Glavica proizvodno-poslovne namjene planiranog za gradnju građevina sljedećih namjena: proizvodne pretežito zanatskih programa, skladišta, poslovne građevine (uslužne, trgovačke, komunalno servisne), reciklažno dvorište (oporabilište) te infrastrukturne građevine. Skica izmjere zemljišta dostupna je ovdje.
Početna kupoprodajna cijena iznosi 304,24  kuna/m², a konačna cijena je ona cijena koja će biti ostvarena na natječaju kao najpovoljnija u skladu s točkom 8. natječaja. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat zaključno do 13.09.2021.
Više detalja o natječaju možete pronaći ovdje.
 

Obrazac za sufinanciranje vrtića u drugoj JLS

Poštovani roditelji, iz Općine Dugi Rat javljaju da pisani obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima drugih JLS možete preuzeti ovdje, kao i na protokolu općine Dugi Rat.
 
Općina Dugi Rat je raspisala javni natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2020/2021. Natječaj je objavljen na službenoj web stranici Općine Dugi Rat (www.dugirat.hr), te istaknut na oglasnoj ploči u zgradi Općine Dugi Rat. Rok za podnošenje prijava je 03.12.2020. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja  natječaja. Dodatne informacije potražite ovdje ili pozivom na kontakt brojeve općinara, 021/734-900 i 021/735-291.
 
Općina Dugi Rat objavila je javni POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2021. godinu. Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2021. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području. Prijedlozi programa pripremljeni i obrazloženi na način prenesen u nastavku teksta dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno s 02. studenog 2020. Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.
 
Načelnik Općine Dugi Rat donio je odluku o financiranju troškova kombiniranog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata s područja Općine Dugi Rat u školskoj/akademskoj godini 2020./2021., kojom se uređuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza učenika i studenata do njihovih škola i fakulteta i nazad.
Općina Dugi Rat je ugovorila da će prijevozniku na relaciji Omiš – Split Dalmatinac Bus d.o.o. iz Omiša, Vrisovci 25, za obavljeni prijevoz sufinancirati troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata s prebivalištem na području Općine Dugi Rat u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini stoga je istima omogućena kupovina mjesečnih pokaznih karata po povlaštenim cijenama.
Redovitim učenicima srednjih škola i redovnim studentima kojima je škola odnosno fakultet udaljen više od 2 kilometra od najbliže autobusne iskrcajne/ukrcajne stanice prijevoznika Dalmatinac Bus d.o.o. imaju dodatno, pored kupovine mjesečne pokazne karte po povlaštenoj cijeni, i pravo na financiranje troška mjesečne pokazne javnog prijevoznika Promet d.o.o. za I. zonu (gradsku) u 100% iznosu.
Više detalja o odluci i kako se prijaviti možete saznati na internet stranicama naše općine.
 
Općinski načelnik Općine Dugi Rat, 13. srpnja 2020 objavio je javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Općine Dugi Rat određen planom korištenja javnih površina na području Općine Dugi Rat, za postavljanje pet (5) stolova/štandova za prodaju voća i povrća na Trgu Kralja Tomislava u Dugom Ratu ispred prodavaonice "Studenac". Površina stola/štanda je 20 m², a početna mjesečna cijena po stolu/štandu za 2 m² je 200 kn. Rok korištenja javne površine: 2 godine od dana sklapanja ugovora.
Više o natječaju, roku za slanje ponuda te što ponude zainteresiranih moraju sadržavati saznajte na ovoj poveznici.
 
Općinski načelnik Općine Dugi Rat napokon je zadnjeg dana lipnja raspisao javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2020. Napokon se pozivaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, registrirane za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu. Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat, putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat, na adresu: Općina Dugi Rat, Vijeće za davanje koncesijskih, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat do 6. srpnja 2020., a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu.
Tiskani obrazac zahtjeva može se preuzeti na protokolu Općine Dugi Rat ili na službenim internetskim stranicama Općine Dugi Rat www.dugirat.hr, gdje se mogu pronaći i svi detalji javnog poziva.
 
Općina Dugi Rat je raspisala javni natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2019/2020. Natječaj je objavljen na službenoj web stranici Općine Dugi Rat (www.dugirat.hr), te istaknut na oglasnoj ploči u zgradi Općine Dugi Rat. Rok za podnošenje prijava je 29.11.2019. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja  natječaja. Dodatne informacije potražite u nastavku članka ili pozivom na kontakt brojeve općinara, 021/734-900 i 021/735-291.
 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2020.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat objavio je javni POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2020. godinu. Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2020. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području. Prijedlozi programa pripremljeni i obrazloženi na način prenesen u nastavku teksta dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno s 24. listopada 2019. Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.
Nažalost, ni ove godine u područje kulture nije uvršteno Dugoratsko ljeto, za koje se u pravilu javni natječaj raspiše takoreći pred njegov početak (mjesec svibanj) što dugoratskim udrugama otežava organizaciju ljetnih manifestacija,a pogotovo mogućnost financiranja programa i iz drugih izvora.