Predstavljene upute o početku nove školske godine

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs potvrdio je da školska godina počinje 7. rujna u svim županijama. Radna skupina za razradu i predlaganje mjera za početak školske godine je ocijenila da je škola jednako sigurna za djecu kao i dom u slučaju da nema lockdowna jer mogućnost zaraze uvijek postoji. Predmetnu nastavu je potrebno organizirati na način da učenici što manje dolaze u kontakt s drugima, da nastava ne počinje za sve u isto vrijeme, dvosmjenska nastava. U razredima s većim brojem djece, ako nema drugog rješenja, mogu se organizirati alternacije, jedan tjedan pohađanje nastave u školi, drugi od kuće ili druge kombinacije. Maske su obvezne za roditelje kad dolaze u škole, za nastavnike kod nastave u kući učenika, za pomoćnike u nastavi, komunikaciju među nastavnicima, za učenike od 5. do 8. razreda ako se ne može postići razmak od jedan i pol metar do dva metra, kao i za srednjoškolce. Maske će morati nositi učitelji ostalih predmeta u razrednoj nastavi za komunikaciju nastavnika s drugim odraslim osobama, na hodniku škole i slično. Djeci se neće mjeriti temperatura kod ulaza u školu, ali se apelira na roditelje da izmjere temperaturu prije odlaska u školu, starija djeca sama to trebaju raditi. Za mlađu djecu i predškolsku dob trebat će se upisati temperatura.
Više o uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za početak nove školske godine možete vidjeti ovdje.

Piše: Valerija K. Maglica
Izvor: Kastela.org


- Kad se utvrdi da neko dijete ima simptome, ne dolazi u školu. Ako se dogodi u školi, odvaja se od drugih učitelja i pozivaju se roditelji da dođu po njega- kazala je Ivana Pavić Šimetin koordinatorica radne skupine za razradu i predlaganje mjera za početak školske godine.U slučaju da je više djece sa simptomima ravnatelj mora obavijestiti epidemiologa te u tom slučaju započinje epidemiološki nadzor. Ako je netko pozitivan i cijeli razred ide u samoizolaciju, oni će imati nastavu online.