Upute za iznajmljivače privatnog smještaja 2013.

ApartmanMještane Općine Dugi Rat koji pružaju usluge smještaja u apartmanima, kućama, zanimati će najfriškije Upute iz Turističke zajednice Općine Dugi Rat o pružanju usluga smještaja, kao i informacija da mogu prijavljivati goste preko interneta, bez odlaska u najbliži ured TZ Dugi Rat. Za više informacija o ovoj mogućnosti, upute i aktivaciju ove usluge, molim, obratite se turističkom uredu u Dugom Ratu . Upute za naše djelatnike u turizmu koji naplaćuju gostu boravišnu pristojbu u paušalnim iznosima ("paušalno") ili pak spadaju u kategoriju "vikendaša", u svakom je slučaju vrlo korisno pročitati, znati i dakako, primjenjivati. Više o uputama u nastavku teksta ...

TURISTIČKA ZAJEDNICA

Upute za iznajmljivače privatnog smještaja 2013.

Izvor: Turistička zajednica Općine Dugi Rat

duće

UPUTE O PRUŽANJU USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU ILI SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

- Godišnji Paušalni iznos boravišne pristojbe


Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu dužne su:

- posjedovati rješenje o odobrenju za pružanje usluga

- cjenik usluga (ispisan na hrvatskom i engleskom jeziku) vidno istaknuti u svakoj sobi, odnosno apartmanu i imati isti u knjigama

- utvrditi normative namirnica, pića i napitaka, ako takve usluge pruža

- na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu ploču

- na ulaznim vratima u kuću postaviti natpis s imenom, prezimenom i uslugom koju pruža

- izvaditi liječničko uvjerenje u mjesecu travnju svake godine, a oni koji gostima pružaju usluge prehrane i potvrdu higijenskog zavoda

- imati pisane upute za slučaj nastanka požara i izložiti Plan evakuacije

- preporuča se imati vatrogasni aparat i istaknuti kućni red

- imati kutiju prve pomoći, vatrootpornu tkaninu, vatrootpornu pepeljaru i vatrootporni koš u svakoj smještajnoj jedinici

- imati uplatnicu o plaćanju mjesečne pristojbe za jedan TV prijemnik u ugostiteljskom objektu kojom stječe pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe

- obavijest o podnošenju prigovora gosta (na hrvatskom i engleskom jeziku) vidno istaknuti tj. omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora, bilo u smještajnoj jedinici ili putem pošte, telefax uređaja ili elektroničke pošte, na njega odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja te čuvati pisanu evidenciju prigovora gosta najmanje godinu dana od dana primitka istog

- voditi „Popis gostiju“ i upisati sve osobe kojima se pruža usluga noćenja (i agencijske goste )

- voditi knjigu „Evidencija prometa“

- prijavljivati goste Turističkoj zajednici u roku od 24 sata, odnosno u roku od 12 sati strane goste po dolasku i odjavljivati u roku od 24 sata po odlasku

- za svaku izvršenu uslugu, gostu izdati račun s brojem, vrstom, količinom i cijenom te zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa

- prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda

- uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe

- uplatiti članarinu turističkoj zajednici

- uplatiti godišnji paušalni iznos porezaBORAVIŠNA PRISTOJBA ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu sukladno Rješenju o odobrenju. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe jednak je umnošku broja registriranih osnovnih kreveta ili kamp jedinica i iznosa boravišne pristojbe za turističko mjesto i zonu.

Turističko mjesto
Zona
Po krevetu Po smješt.jedinici
Jesenice (C razred)
Bajnice, Krilo, Suhi Potok, Sumpetar
prva (ispod ceste)
druga (iznad ceste)
210,00 kn
150,00 kn
210,00 kn
150,00 kn
Dugi Rat (B razred)
Mali Rat, Orij, Dugi Rat
prva (ispod ceste)
druga (iznad ceste)
255,00 kn
210,00 kn
255,00 kn
210,00 kn
Duće (B razred) prva (ispod ceste)
druga (iznad ceste)
255,00 kn
210,00 kn
255,00 kn
210,00 kn

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu dužne su godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti na uplatni račun boravišne pristojbe i to: - u tri obroka, od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe jednak je umnošku broja registriranih osnovnih kreveta ili kamp jedinica i iznosa boravišne pristojbe za turističko mjesto i zonu.


Primjer jednostavnog izračuna boravišne pristojbe za turističko mjesto:

Ukoliko prema Rješenju o odobrenju imate registriranih 10 osnovnih kreveta, a turističko mjesto Krilo je svrstano u C razred prva zona, za krevet se plaća 210,00 kn.
10 x 210,00 = 2.100,00 kn
Iznos jednog obroka iznosi 700,00 kn.


Uplata

Boravišna pristojba uplaćuje se nalogom za plaćanje u korist računa boravišne pristojbe Turističke zajednice općine Dugi Rat.

IBAN: HR6210010051710004749
Model: HR67
Poziv na broj: OIB iznajmljivača

Naloge za plaćanje (ispisane uplatnice) iznajmljivači će dobiti u turističkom uredu u Dugom Ratu i turističko informativnim centrima Duće i Sumpetar.


Isticanje cijene usluge i boravišne pristojbe

Iznajmljivači, obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužni su u svom objektu istaknuti cijenu usluga koje nude i napomenu boravišna pristojba je uključena u cijenu usluge smještaja“. Isto navesti i u računu.


Porez na dohodak

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja Vam nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave.


BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU, A IMAJU DO ČETIRI OSNOVNA KREVETA, U DVIJE SOBE ILI JEDNOM APARTMANU

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu, a imaju do četiri osnovna kreveta, u dvije sobe ili jednom apartmanu, u naselju Jesenice i Dugi Rat (prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju prema podacima turističke zajednice je manja od 40 dana), imaju mogućnost biranja:

- ili plaćati godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe po krevetu, u tri obroka
- ili plaćati boravišnu pristojbu za svakog gosta po ostvarenom broju noćenja, svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

Ako ste se odlučili za drugu mogućnost, odmah morate o tome obavijestiti Turistički ured u Dugom Ratu.

Boravišna pristojba utvrđena je u slijedećim iznosima:

Turističko mjesto
I, II, XII mjesec
III, IV, V, X, XI mj. VI, VII, VIII, IX mj.
Jesenice (C razred) 2,50 kn 3,50 kn 5,00 kn
Dugi Rat (B razred) 3,50 kn 4,50 kn 6,00 kn
Duće (B razred) 3,50 kn 4,50 kn 6,00 kn
Djeca od 12 do 18 godina 50 % 50 % 50 %
Djeca od 0 do 12 godina 0 % 0 % 0 %


Boravišna pristojba uplaćuje se na uplatni račun boravišne pristojbe Turističke zajednice općine Dugi Rat:

Račun primatelja: HR6210010051710004749
Model: HR67
Poziv na broj: OIB iznajmljivača


Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu, a imaju do četiri osnovna kreveta, u dvije sobe ili jednom apartmanu, u naselju Duće (prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju prema podacima turističke zajednice je veća od 40 dana), nemaju mogućnost biranja, već moraju plaćati godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe po krevetu.


Sve dodatne informacije možete dobiti u:

- turističkom uredu u Dugom Ratu, tel. 735-244
- turističko-informativnom centru Duće tel. 734-321
- turističko-informativnom centru Sumpetar tel. 873-133


jedrenjak


 

UPUTA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA VLASNICIMA KUĆA ILI STANOVA ZA ODMOR

- vikendaši -


Vlasnici kuća ili stanova za odmor koji nemaju stalno prebivalište na području općine Dugi Rat ("vikendaši"), dužni su u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna prijaviti Turističkoj zajednici općine:

- svoj boravak i boravak članova uže obitelji
- boravak svojih gostiju.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji platiti boravišnu pristojbu:

- po svakom ostvarenom noćenju , umanjenu za 70%
- u paušalnom iznosu i to u :

Jesenicama za dva člana , za svakog po 40,00 kn, a svaki daljnji član po 15,00 kn
Dugom Ratu za dva člana , za svakog po 45,00 kn, a svaki daljnji član po 20,00 kn
Dućama za dva člana , za svakog po 45,00 kn, a svaki daljnji član po 20,00 kn


Na strane državljane ne primjenjuju se odredbe članka Zakona, odnosno oni plaćaju boravišnu pistojbu u punom iznosu, kao i svi ostali gosti.

Vlasnici kuća i stanova za odmor koji plaćaju boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju, obvezni su uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje tu borave, zadnjeg dana boravka u općini.

Vlasnici kuća i stanova za odmor dužni su paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti do 15. srpnja tekuće godine na uplatni račun boravišne pristojbe Turističke zajednice općine Dugi Rat:

Račun primatelja: HR6210010051710004749
Model: HR67
Poziv na broj: OIB iznajmljivača


Vlasnici kuća i stanova za odmor koji pružaju usluge noćenja gostima vrijede sva pravila kao i za građane - iznajmljivače.

Vlasnici su za svoje prijatelje dužni platiti boravišnju pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.

Sve dodatne informacije možete dobiti u:

- turističkom uredu u Dugom Ratu, tel. 735-244
- turističko-informativnom centru Duće tel. 734-321
- turističko-informativnom centru Sumpetar tel. 873-133


TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DUGI RAT

Povezani članci

Who's Online

We have 449 guests and no members online