Potpisan sporazum o izradi nove Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split

Na sastanku Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split, gradonačelnici i načelnici 13 gradova i općina s područja Urbane aglomeracije Split (među njima je i Općina Dugi Rat, koja iz ITU sredstava planira financirati sanaciju terena na području bivše tvornice, te grad Omiš, op.ur.), potpisali su Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine, piše Dalmatinski portal.
Cilj izrade Strategije je određivanje prioritetnih područja ulaganja za Urbanu aglomeraciju Split u svrhu odabira i provođenja projekata za održivi urbani razvoj u okviru mehanizma EU kohezijske politike - Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU). Nova Strategija će biti preduvjet za povlačenje EU sredstava iz ITU mehanizma u razdoblju 2021.- 2027.godine.
Nakon postupka identifikacije projektnih prijedloga Urbane aglomeracije Split za novo razdoblje, formirana je Baza projekata s 429 prikupljenih projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 9,1 milijardi kuna, a koja će se i dalje ažurirati kako bi bila podloga za izradu budućeg Akcijskog plana Strategije i liste strateških projekata koji će biti predloženi za financiranje iz ITU mehanizma do kraja 2027.

Izvor: Dalmatinski portal

Gradonačelnik Ivica Puljak, u svojstvu predsjednika Koordinacijskog vijeća i čelnika ITU Posredničkog tijela Split, svim prisutnima je uputio riječi dobrodošlice i zahvale na dosadašnjoj suradnji i uspjehu u korištenju ITU mehanizma u razdoblju 2014.-2020. Izrazio je želju za nastavkom uspješnog korištenja ITU sredstva i u aktualnom razdoblju 2021.-2027.

U nastavku sastanka, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma Ana Jerkunica ukratko je predstavila dosadašnje realizirane aktivnosti te posebno naglasila i podsjetila na 327 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma koji su dodijeljeni korisnicima Urbane aglomeracije Split kroz ugovorenih 28 infrastrukturnih projekata i 12 soft projekata. Većina projekata je u provedbi, a do sada su realizirani projekti nabave novih autobusa tvrtke Promet d.o.o. te izgradnje pješačko-biciklističkih staza Općine Podstrana i Grada Omiša.

Prezentirala je sve realizirane pripremne aktivnosti za razdoblje 2021.-2027. koje su već započele potvrdom postojećeg obuhvata Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine na prošlom sastanku Koordinacijskog vijeća te slanjem obavijesti o zadržavanju istog obuhvata nadležnom Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Nakon postupka identifikacije projektnih prijedloga Urbane aglomeracije Split za novo razdoblje, formirana je Baza projekata s 429 prikupljenih projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 9,1 milijardi kuna, a koja će se i dalje ažurirati kako bi bila podloga za izradu budućeg Akcijskog plana Strategije i liste strateških projekata koji će biti predloženi za financiranje iz ITU mehanizma do kraja 2027. godine.

S obzirom na zadovoljene preduvjete te potvrdu postojećeg obuhvata Aglomeracije za novu perspektivu, na sastanku se pristupilo potpisivanju sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021.-2027. od strane svih gradonačelnika i načelnika Urbane aglomeracije Split, i to gradonačelnika Splita, Kaštela, Omiša, Sinja, Solina i Trogir  te načelnika Dicma, Dugog Rata, Dugopolja, Klisa, Lećevice, Muća i Podstrane.

Nakon potpisanog sporazuma, Gradsko vijeće Grada Splita bi na idućoj sjednici trebalo usvojiti odluku o početku izrade Strategije, nakon čega slijedi pokretanje postupka nabave za izradu Strategije, postupka prethodnog vrednovanja tijekom izrade strategije, ishođenje mišljenja od nadležnog županijskog ureda za zaštitu okoliša o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije te nastavak procesa identifikacije i ocjene zrelosti projekata prikupljenih u bazi projekata Urbane aglomeracije Split.

Sastanak je završen u konstruktivnom tonu te s nadom kako će se daljnjom uspješnom suradnjom gradova i općina Urbane aglomeracije Split i u nadolazećem financijskom razdoblju realizirati niz kvalitetnih projekata održivog urbanog razvoja na dobrobit svih građana Urbane aglomeracije Split, priopćili su iz Grada.

Nadajmo se da će jedan od njih biti i projekt sanacije terena na prostoru bivše tvornice Dalmacija u Dugom Ratu.