Mještani, prijavite nepropisno odbačeni otpad

Općina Dugi Rat u prosincu 2016. uspostavila je sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. Pozivaju se mještani općine da ukoliko primijete nepropisno odbačen otpad, da pomognu općinskim službama na način na popune ovaj obrazac i isti dostave kao privitak na e-mail komunalno.redarstvo @ dugirat.hr ili na sporu poštansku adresu Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat. Općina Dugi Rat, uspostavlja sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada, putem nadležnog komunalnog redara koji će nakon zaprimanja prijava i evidentiranja lokacija o tome voditi i bazu podataka i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i eventualnih počinitelja s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada te o tome sastavljati polugodišnja izvješća.

MB

otpad