Upisi djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021.

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. vršiti će se se elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis u vremenu od 10. do 20.veljače 2020. Tko su školski obveznici navedeno je u nastavku članka. Učenik se prijavljuje za upis u školu prema prebivalištu odnosno upisnom području škole (matična škola), gdje se obavlja provjera spremnosti djeteta za upis (testiranje i liječnički pregled) sukladno dogovoru sa roditeljem. Ako se dijete želi iz opravdanog razloga upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom području (produženi boravak u OŠ Jesenice ili neki drugi razlog) u postupku prijave, prijavljuje obje škole s naznakom željene škole i razloga. Provjeru spremnosti obavlja u matičnoj školi, nakon čega se javlja željenoj školi radi dogovora. Nakon obavljene prijave djeteta Upravnom odjelu, roditelj odnosno staratelj obavezno se treba javiti školi u vremenu od 2. do 9.ožujka 2020. radi dogovora o terminu testiranja djeteta. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2020. Detalje upisa saznajte u nastavku članaka ili ovdje.

Upis djece u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2020./2021.

Izvor: SD županija

Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole objavljenim na web stranici Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije i web stranicama osnovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj županji.

Školski obveznici su:
- djeca rođena od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014.,
- djeca rođena od 1. travnja 2014. do 31. prosinca 2014. za koju roditelji, odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole,
- djeca kojima je za šk.god. 2019./2020. rješenjem, odgođen upis u prvi razred osnovne škole,
- djeca koja trebaju privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole.

OŠ "Jesenice" Dugi Rat je škola s produženim boravkom, što je važna informacija za obitelji sa oba zaposlena roditelja bez mogućnosti "baka servisa".

Nakon obavljene prijave djeteta Upravnom odjelu, roditelj odnosno staratelj obavezno se treba javiti školi u vremenu od 2. do 9. ožujka 2020. god. radi dogovora o terminu testiranja djeteta.

Potrebna dokumentacija: OIB, potvrda o pohađanju programa predškole, kopija domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja), a u slučaju da roditelj iste nema, škola će ih pribaviti elektronskim putem.

Za odgodu upisa za šk.god 2020./2021. ne podnosi se zahtjev već je potrebno u prijavi online označiti: "najava za odgodu upisa“

Za prijevremeni upis roditelj odnosno staratelj osim prijave online, dostavlja osnovnoj školi i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove.

Za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca sa težim oštećenjem zdravlja), roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev Upravnom odjelu na priloženom Obrascu 6. Uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju.

Za područje Ispostava Dugi Rat i Omiš (i Hvar, Supetar, Vis, Makarska, Solin, Kaštela, Trogir, Imotski, Sinj, Vrgorac) zahtjev se upućuje na adresu odgovarajuće Ispostave (škole).

Stručna povjerenstva škola predlažu raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece i dostavljaju ovom Upravnom odjelu do 23. ožujka 2020. Isti će se objaviti putem medija, na internetskim stranicama Upravnog odjela i škola te na oglasnim pločama škola i zdravstvenih ustanova.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2020. Iznimno, ako se radi o djeci s već utvrđenim teškoćama u razvoju mogu pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu od 1.veljače do 15. travnja.

Ako se dijete upisuje u osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području, osnovna škola koju će dijete pohađati pisanim putem će zatražiti od osnovne škole kojoj dijete pripada prema upisnom području mišljenje o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred osnovne škole.

U obrascu možete odabrati željeni prvi strani jezik. Rano učenje prvog stranog jezika moguće je prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi već od prvog razreda osnovne škole. Odabrani strani jezik za koji se roditelj izjasni time postaje prvi obvezni jezik, a izbor drugog i trećeg stranog jezika odvija se u četvrtom razredu osnovne škole.


VAŽNO:  PRIJAVA za predupis je na sljedećem linku:   http://dalmacija.hr/upisi2020/odgovori_add.asp

Povezani članci

Who's Online

We have 281 guests and no members online