Stella: Jedino održivi razvoj može osigurati dugoročnu konkurentnost turizma

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije prva je u Hrvatskoj naručila znanstvenu studiju nosivosti kapaciteta turizma, a koju izrađuje Institut za turizam. Glavni cilj izrade ove Studije je povećati ekonomske učinke turizma na području Županije na temeljima održivog razvoja, tj. uzimajući u obzir resursnu osnovu i turističke atrakcije te ograničenja koja proizlaze iz zaštite okoliša i društvenog okruženja, piše turistički portal HRTurizam. Sukladno turističkom rastu tako se pojavljuju i problemi vezani uz gužvu na plažama, prometnicama, u urbanim središtima. Javna infrastruktura (kanalizacija, opskrba vodom, električnom energijom, zbrinjavanje komunalnog otpada) maksimalno je opterećena i/ili nedostatna u tom razdoblju. Odnos broja stanovnika i turista sve je nepovoljniji, a već danas se pojavljuje problem nedostatka radne snage. - "Ideja je održivi razvoj turizma sa maksimalnim zadovoljstvom lokalnog stanovništva, a cilj studije je uvidjeti ograničenja turizma sa svih aspekata. Dalmacija nije dosegnula gornju granicu te još ima prostora za razvoj, naravno puno više prostora ima u lipnju i rujnu nego li u srpnju i kolovozu" - ističe Joško Stella, direktor TZ Splitsko-dalmatinske. Studija će biti gotova u svibnju 2018.

Izvor: HRTurizam.hr

Stella ističe kako je glavni strateški cilj u sljedećem desetogodišnjem razdoblju SDŽ održivi turizam sa naglaskom na maksimalnu korist za lokalno stanovništvo.

- "Jedino održivi razvoj turizma može osigurati dugoročnu konkurentnost turizma jer će se na taj način sačuvati turistički resursi za generacije koje dolaze" -  zaključuje Stella.

Povezani članci

Who's Online

We have 186 guests and one member online

  • admin