Finilo Omiško kulturno lito: Malena mjesta srca moga - Priča o Tinu Ujeviću

Utorak, 28.08. / 21.00h / Zatvaranje Omiškog ljeta / Kazališna monodrama "Malena mjesta srca moga - Priča o Tinu Ujeviću“, Gradski teatar Mali Princ, igra: Marijan Grbavac, redatelj Petar Buljević / Lokacija: tvrđava Mirabela / Organizator: Centar za kulturu Omiš.

Program Omiškog ljeta 2018. možete pronaći ovdje.

Što igra ovog tjedna na Omiškom kulturnom ljetu?

Izvor: FB CZK Omiš / Omiško kulturno ljeto

TJEDNI PROGRAM  / 20.-26.8./


Ponedjeljak, 20.08. / 21.00h / Izložba fotografija Gorana Gizdavčića: Ako je život rijeka što teče / Lokacija 5 : Crkva sv. Duha / organizator: Centar za kulturu Omiš

I ovog ljeta Goran Gizdavčić izlaže u baroknoj crkvici Svetog Duha u Omišu. U ponedjeljak, 20.8.2018. u 21 h pozivamo Vas na izložbu fotografija "Ako je život rijeka što teče". Goran Gizdavčić živi u Omišu. Po zanimanju je diplomirani ekonomist. Fotografijom se bavi dugi niz godina. Od 2000. godine samostalno izlaže (Omiš, Split, Zagreb, Dubrovnik, Maribor). Od 2002. godine objavljuje i tekstove popraćene svojim fotografijama na temu prirode i kulturno – povijesne baštine Hrvatske. Kreira i svoje čestitke, razglednice i foto magnete, koji su dio njegovog projekta pod nazivom "Bilo jednom u Dalmaciji" kojim želi skrenuti pozornost na očuvanje i zaštitu prirodnih i povijesnih vrijednosti Hrvatske i Dalmacije.

21.08. / 21.00h / Koncert MATE MATIŠIĆ TRIO: Tribute to Django Reinhardt and Stephan Grappelli / Lokacija 1 : plato iza Narodne knjižnice / organizator: Centar za kulturu Omiš

Mate Matišić trio svira glazbu Djanga Reinhardta i glasovitog sastava Hot club de France, koji čine vrsni virtuozni glazbenici: sjajni gypsy jazzer Mate Matišić, Jurica Štelma na kontrabasu i iznimno cijenjeni Marko First na violini.
Karte možete kupiti u uredu Centra za kulturu Omiš, Narodnoj knjižnici Omiš i putem weba CroatiaTickets.Srijeda, 22.08. / 20.30h / Književna manifestacija Jurini jablani / Lokacija 13 : Zakučac - svetište sv. Leopolda Mandića / organizator Narodna knjižnica Omiš, Centar za kulturu Omiš

Grad Omiš, Narodna knjižnica Omiš i Centar za kulturu Omiš u spomen na Juru Kaštelana pozivaju vas na obilježavanje manifestacije "Jurini jablani" (1999. - 2018.) koja će se održati u srijedu, 22. 8. 2018., u Zakučcu kraj Omiša (svetište svetog Leopolda Mandića), s početkom u 20.30.
Sudjeluju: Mate Matišić (hrvatski književnik, scenarist i glazbenik) te dramski umjetnici Anastasija Jankovska i Robert Kurbaša.

23.08. / 21.00h / 12. JOKINA BRGUJA: Kazališna predstava PlayDrama i HNK Zadar: Ubojstvo u klubu Quasimodo, igra Alen Liverić, Elvis Bošnjak i Anastasija Jankovska / redateljica Nenni Delmestre / Lokacija 4 : Galerija Gandalj-Lokva Rogoznica / organizator: Centar za kulturu Omiš

JOKO KNEŽEVIĆ, slikar, Lokva Rogoznica, 23. VIII. 1907 — Split, 17. I. 1988. U Splitu 1927. maturirao u Klasičnoj gimnaziji, u Zagrebu 1928–32. studirao na Pravnom fakultetu, 1935. upisao se na ALU te 1939. diplomirao slikarstvo (M. Tartaglia). Od 1946. u Splitu bio nastavnik crtanja u Klasičnoj gimnaziji, 1947–56. profesor u Školi primijenjenih umjetnosti; 1947. scenograf u Lutkarskom kazalištu »Pionir«. Radio isprva portrete i karikature olovkom, ugljenom i akvarelom (ciklus Šibenske ličnosti, 1935) te izlagao 1932. u Omišu i 1935. u Šibeniku. U II. svjetskom ratu za Agitprop grafički obrađivao tisak i plakate te ilustrirao prve brojeve partizanskih novina i Slobodne Dalmacije (Prvi mosorski odred, 1943), pri čem je posebno dolazila do izražaja njegova sklonost satiri i humoru, psihološkoj karakterizaciji i socijalnomu angažmanu. U ulju je slikao isprva krajolike, mrtve prirode i portrete pod utjecajem impresionizma (Cvijeće na prozoru, 1939) i ekspresionizma (Moja mati, 1940; Kolovrat, 1949; Radno odijelo II, 1954), potom uglavnom motive rodnoga kraja, svodeći krajolik na ritam obojenih ploha. Meandre i raspukline u stijenama oblikovao širokim potezima i suženom tamnom paletom (Zavičaj V, 1961; Rogozničke stijene i Priča u kamenu, 1962; Krajna brda i Modre stijene, 1963; S Obriži, 1964) te stvorio prepoznatljiv stil gradnjom kompozicija u kojima strukture kamena i hridina ispunjaju cijeli prostor slike, čime se približio slikarima strukturiranoga krajolika. Na poč. 1980-ih slika i u akrilu, povezujući motiv kamena s ljudskim likom (Kamenjar, 1982). Prvi je naš umjetnik koji se sustavno bavio mozaikom, u kojem je stvorio stotinjak portreta i znatan broj velikih kompozicija. Već u prvim radovima rabio je prirodni kamen (Autoportret, 1936), kojim je postizao visok stupanj gradacije svjetla i prostorne iluzije, a eksperimentirao je i kazeinom, starom rimskom tehnikom mozaika (Na prijelomu vjekova, 1954). Isprva se služio slikarskom modelacijom i opisnim linearizmom (Moj otac, 1955; Sestra Mande, 1957; Vanja, 1959), a potom prešao na plošno, sumarno prikazivanje likova (Jure Franičević Pločar, 1967; Nikola Tesla, 1976). Naposljetku je apstrahirao figure ističući u prvi plan strukturu kamena (Autoportret II, 1976; Mater i kćer, 1980). U prvom mozaiku velikih dimenzija Bitka pod Sinjom 1715 (Muzej Cetinske krajine u Sinju, 1953) izveo je dinamičnu kompoziciju naglašujući pokrenutost likova. U velikim kompozicijama iz 1960-ih (Spomenik palim borcima, Mimice, 1963) napušta prostornu iluziju, a površinu obrađuje kao pravilan geometrijski raster sa statičnim likovima lišenima voluminoznosti. Izveo je i mozaik Žene u borbi (1973) za osnovnu školu u Gospiću, a na poč. 1980-ih spomenike u mozaiku Biranje poljičkoga kneza u Gatima i Prvi mornarički odred u Podgori. Skulpturom se počeo baviti izrađujući alraune i kamene reljefe te oblikujući u glini portretnu plastiku (Autoportret, 1929). Izradio je u drvu Prvi juriš/Partizanski brod (1962), spomeničku skulpturu u bronci (Spomenik palim borcima, 1953, Lokva Rogoznica) i kamenu (reljef Spomenik NOB za Dom kulture u Kaštel-Sućurcu, 1956), brončana poprsja (Ante Marasović – Mirko, 1964, Split; Vojislav Ivetić, 1965, Crni Lug; Renko Šperac, Kaštel-Gomilica; Dr. Ljubo Buljević, Omiš) te medalje (brončana plaketa 20 godina Slobodne Dalmacije, 1963). God. 1965. za Vojnu bolnicu u Splitu (danas Bolnica Križine) oblikovao je kompozicije u mozaiku (Partizani i Obnova), kovanom željezu (Život bolnice) i kamenom reljefu (Rađanje ratne mornarice). Pomagao J. Kljakoviću 1936–37. u izradbi freska u crkvi sv. Marka u Zagrebu, a sam je među ostalim izveo fresku Prvi solinski odred (1957, upravna zgrada Tvornice cementa u Solinu), mural u ulju Sanitet u NOB (1967, Medicinski centar u Guadalajari) te 1969. u crkvi sv. Nikole u Pittsburghu restaurirao oštećene freske M. Vanke, dodajući i svoju fresku Oproštaj. U goblenu je oblikovao stiliziranu, apstraktnu kompoziciju Zavičaj (1959), a u intarziji Lučki život za argentinski brod »Lago Lacar« (1960), gdje je izlomljene plohe doveo do gotovo kubističke raščlambe. Samostalno izlagao u Zagrebu (1958, 1965, 1980, 1983), Puli (1959, 1968), Rijeci (1959, 1965, 1968), Zadru (1959), Omišu (1960, 1967, 1975, 1982, 1984, 1989–90), Splitu (1961–62, 1964, 1967, 1976, 1979–80, 1989), Šibeniku (1963), Beogradu (1965), Komiži (1968), New Yorku i Pittsburghu (1969), Pagu (1983) i Gospiću (1983, 1989), a skupno na Izložbi umjetnika partizana (Zagreb 1945), izložbama ULUH-a za Dalmaciju (od 1946), Plavom salonu (Zadar 1960, 1962, 1966, 1974), na Zagrebačkom salonu (1965, 1971, 1973–75), izložbama portreta u Tuzli (1967, 1971, 1976, 1979), Međunarodnoj izložbi slikara i kipara u Amiensu (1969), Splitskom salonu (1973, 1977, 1984, 1986), izložbama Likovna umjetnost u NOB-i Hrvatske (Zagreb 1974) i Autoportret u novijem hrvatskom slikarstvu (Zagreb—Osijek 1977) te na Ličkom likovnom analu u Gospiću (1985, 1989), a posmrtno su mu djela izlagana na izložbama Partizanska karikatura 1941–45 (Zagreb 1989), zbirke Lukin (Zagreb 1997, 2004) i Antologijska djela Galerije umjetnina (Split 2001). Objavljivao likovne osvrte, prikaze i polemike u Mogućnostima (1959–60, 1964) i Slobodnoj Dalmaciji (1968, 1975–80). Impresije o boravku u Parizu 1953. iznio u knjizi Mali razgovori (Split 1964), a dnevničke zapise o boravku u SAD i Kanadi 1969–70. u knjizi Moj put u Ameriku (Split 1979). Posmrtno mu je objavljena knjiga autobiografskih zapisa Moja sjećanja (Zagreb 1996). God. 1977. dobio je Nagradu za umjetnost Slobodne Dalmacije, a o njegovu radu snimljeni su TV dokumentarni filmovi Iskre u kamenu (Ivica Katušić) i Skamenjena žud (J. Marušić, 1982). Glumio u filmu Prometej s otoka Viševice (V. Mimica, 1964). Od 1988. u njegovoj je kući podno Lokve Rogoznice otvorena galerija »Gandalj« s njegovim radovima.

12. JOKINA BRGUJA
PlayDrama i HNK Zadar: Ubojstvo u klubu Quasimodo
Četvrtak, 23.8. u 21.00 h
Galerija Gandalj - Lokva Rogoznica

U klubu Quasimodo iza šanka leži plavokosa žena pokrivena stolnjakom. Viri tek pramen plave kose i ruka u kojoj je crvena kravata. Vlasnik kluba Joe budi se s pištoljem u ruci. Njegov prijatelj, također Joe, sinoć je negdje izgubio svoju crvenu kravatu. Ni jedan ni drugi ne sjećaju se plavuše ali očito je da ju je jedan od njih dvojice ubio. Tko je to napravio i zašto? Tko je ta plavuša? I dok tako pokušavaju rekonstruirati proteklu noć Joe 1 i Joe 2 susrest će se s izazovom razotkrivanja vlastitog životnog stanja i svojih najdubljih žudnji.

Petak, 24.08. / 21.00h / 12. JOKINA BRGUJA: Jazz koncert Jam Bucket / Lokacija: Galerija Gandalj - Lokva Rogoznica / organizator: Marin Levaj, Centar za kulturu Omiš

Subota, 25.8. u 21 h / Pjesnička večer "IGRE U SUTON", Juegos del Anochecer, Llirski fragmenti i glazbene slike; Silvana Stanić, Igor Paro / Lokva Rogoznica, dvorište iza crkve Uznesenja BDM / Centar za kulturu Omiš
 

Nedjelja, 26.08. / 21.00h / Baletna predstava: Karneval životinja / Dječji balet CZK Omiške pahuljice/  Lokacija: plato iza Narodne knjižnice / organizator Centar za kulturu Omiš

28.08. / 21.00h / Kazališna monodrama „Malena mjesta srca moga - Priča o Tinu Ujeviću“, Gradski teatar Mali Princ, igra: Marijan Grbavac, redatelj Petar Buljević / Lokacija: tvrđava Mirabela / organizator: Centar za kulturu Omiš


 

CZK Omiš

TJEDNI PROGRAM  / 13.-20.8./

13.8. / 21.00 / Koncert ženske klape Mirabela  CZK Omiš i prijatelja / Lokacija 7: tvrđava Mirabela / organizator: Centar za kulturu Omiš

Antea Biskupović : Proces

14.08./21.00h / Izložba Antee Biskupović: Proces /Lokacija 2:Ilirsko sjemenište,Galerija AZ/CZK Omiš

U srži svake umjetnosti i sazrijevanja krije se sjeme procesa; onog konceptualnog, idejnog, fizičkog i izvedbenog. Opipljivi rezultati konačan su produkt unutarnjeg stvaralaštva, kreacije i umjetničkog sazrijevanja. Proces je doživljen kao put kojim se hodajući spoznaje i preispituje vlastito ja uz nepresušan izvor unutarnjih previranja. Sam naziv izložbe , „Proces“ gledatelju daje slobodu u tumačenju, a za autoricu ima simbolično značenje. Upravo zbog različitosti puteva i rezultata koji mu slijede sam put ponekad percipiramo i kao spontanu stazu misli i motorike koja vodi prema drugačijoj vrsti unutarnje katarze. Kroz skulpture i slike nastale tijekom protekle dvije godine studija, prepoznatljivi su raznoliki procesi rada, nastali istraživanjem različitih tehnika, tematike i medija. Raznovrstan pristup procesu vidljiv je u kiparskim i slikarskim izlošcima iz kojih se prepoznaje različitost staza koje su vodile ka ostvarenju. Biomorfne forme u terakoti različitog izgleda, a sličnog karaktera proces oslikavaju kao spontanu igru i plod improvizacije u trenutku nastajanja naglašavajući kako je put sam sebi svrha. Naslikani prizori istog nagog ženskog lika u različitim tehnikama apostrofiraju alate procesa i različite puteve koji mogu voditi ka istom cilju, a drugačijoj produkciji dok istovremeno istražuju slikarski materijal kao i psihološki moment u odnosu autora i modela.

Antea Biskupović rođena je 1996. godine u Splitu. Srednju Školu likovnih umjetnosti završava u Splitu 2014. godine, te se iste godine upisuje Umjetničku akademiju u Splitu. Trenutno je studentica prve godine diplomskog studija Odsjeka za kiparstvo u klasi redovitog profesora Kuzme Kovačića. Sudjelovala je na više skupnih izložbi.

14.08. / 21.00h / Stand up komedija: Studio smijeha Zagreb / Lokacija 1 : plato iza Narodne knjižnice / organizator: Centar za kulturu Omiš

Studio Smijeha se ponovno vraća u sklopu "Omiškog kulturnog ljeta". Mjesec dana nakon međunarodne postave dama koje su na "Ladies night" nasmijavale Omišanke i Omišane, ovaj put stiže splitsko-brački dvojac - Josip Škiljo i Ivica Lazaneo! Oni izvlače svoje najjače baze da bi izvukli osmijehe na vaša lica, a na vama je da ne propustite ovu ljetnu večer ispunjenu smijehom!
Ulaznica: 40 kn. Prodaja ulaznica na ulazu prije predstave.

Rakić Mimica piše o onome što joj je blisko i važno

16.8. / 20.00h / Promocija knjige Marije Rakić Mimica: Ples u dvorištu / Lokacija 4: plato ispred crkve sv Roka Mimice / organizator: Centar za kulturu Omiš i Likovna kolonija Mimice

Rakić Mimica piše o onome što joj je blisko i važno, na mikroplanu je to lokalno, zavičajno, na makroplanu općeljudsko; ona zapaža, usredotočuje se, razmatra, dokumentira i pritom majstorski hvata neuhvatljivo, neosviješteno, prešućivano.  Upravo tako, kao u Marijinim kratkim prozama, stvarnosnim i mahom dijalektalno obojenim, življenje izgleda i u realnosti kad se skinu piture i filtri, odbace fine krpice i titule...

Prva zbirka priča "Ples u dvorištu“ Marije Rakić Mimice donosi priče kojima je zajedničko to što su pisane u neorealističkom duhu i što se tematski ili motivski dotiču Dalmacije ili Dalmatinaca.

Kada se o Dalmaciji radi onda se uglavnom bave tradicijom i tranzicijom u ruralnim dijelovima ili manjim mjestima, pri čemu su nova vremena slabije ocijenjena, a kao da je u njima nestalo i stabilnosti i solidarnosti, kao da je nestao čovjek. Iz oporog i škrtog pripovijedanje probija nostalgija i žal, kao loza iz škrte zemlje.

Likovi priča Marija Rakić Mimice kao da su izloženi suvremenom životu i njegovu frenetičnom ritmu u kojem se najbolje ne snalaze. Dobar dio ih je psiho(somatski?) zaljuljan - ne libi se autorica pisati ni o bolesnoj djeci - a oni koji uspijevaju ostvariti (malo)građansku egzistenciju suočavaju se s visokim vlastitim i socijalnim očekivanjima, pritiskom zajednice i izazovima na koje nisu pripremljeni, a koji se uglavnom vrte oko roditeljstva, preciznije materinstva. Složenost te situacije koja nije samo hormonalna euforija i bazen sreće i snage, bila ona radikalna kao u slučaju majčinstva s retardiranim djetetom ili općenito, autorica prikazuje sa svih strana i silama koje napinju likove i cijele obitelji do granica prsnuća. Sve će to autorica ispričati sniženim tonom, kao: ništa posebno, život kakav već jest.

16.8. / 20.30h / Poljičke kulturno gastronomske večeri „Poljički komini“ / Lokacija 14: Park hrvatskih branitelja-Borići / organizator: Društvo poljičana „Sv. Jure – Priko“

18.8. / 21.00h / Kazališna predstava „Blatne duše“(prema djelima Ivana Kozarca), Kazalište Mika Živković Retkovci, redatelj: Marko Sabljaković, igraju: Zdravko Šinjori, Slavica Varek / Lokacija 1: Plato iza Narodne knjižnice / organizator: Centar za kulturu Omiš

19.08. / 20:30 / Zatvaranje Dana Ive Marjanovića, Folklorna i klapska večer / Lokacija 9: Gata / organizator: KUU Mosor Gata

20.08. / 21.00h / Izložba fotografija Gorana Gizdavčića: Ako je život rijeka što teče / Lokacija 5 : Crkva sv. Duha / organizator: Centar za kulturu Omiš

TJEDNI PROGRAM /6.-12.8./

Ponedjeljak, 06.08. / 21.00h / OSTINATO - 1.INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL OMIŠ / 1. Međunarodni festival klasične glazbe najboljih mladih europskih umjetnika/  Koncert gitare Željana Jerić / Lokacija: Franjevački samostan / Organizatori: Lovre Marušić i Latica Anić, Grad Omiš, Centar za kulturu Omiš

Srijeda, 8.08. / 21.00h / OSTINATO - 1.INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL OMIŠ / 1. Međunarodni festival klasične glazbe najboljih mladih europskih umjetnika/ Lokacija: Franjevački samostan / Organizatori: Lovre Marušić i Latica Anić, Grad Omiš, Centar za kulturuČetvrtak, 9.08. / 21.00 h / Komedija: JA SAM DAMA, *jubilarna festivalska izvedba, igra; Ivana Giove Župa, redatelj; Petar Buljević, Kazalište Mali Princ Omiš / Lokacija: PLATO IZA NARODNE KNJIŽNICE / Organizator: Centar za kulturu Omiš

Centar za kulturu Omiš i Teatar "Mali princ" Omiš priređuju jubilarnu festivalsku izvedbu jedinstvene monodrame nastale prema Facebook zapisima autorice Meri Bauk. Monodramu "Ja sam dama" režirao je Petar Buljević, a igra je Ivana Giove Župa. Prvi put je društvena mreža Facebook poslužila kao inspiracija za jednu kazališnu predstavu. Predstavu koja je proglašena jednom od 15 najboljih profesionalnih predstava u Hrvatskoj u prošloj godini i koja je sudjelovala na Festivalu Glumca, koja je  igrana na Međunarodnoj TEDx konferenciji /kao ideja vrijedna širenja/, na raznim Festivalima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji..

Autorica teksta Meri Bauk kaže: "Ovo je monodrama o internetskim zapisima nikad odrađenih svađanja. S majkom, svijetom i samom sobom. Ako se ne možeš pobijediti, a ti se sam sebi smiji. Otprilike tako... Još ako se tome smiju i drugi, to bolje. Ovo je netipični, chick lit without make up.". U biblioteci AZ objavljena je i knjiga Meri Bauk "Leti Matun" s tekstovima od kojih će te mnoge prepoznati u monodrami. Ne propustite je (opet) pogledati u četvrtak u 21 sat na platou iza Narodne knjižnice. Vidimo se!

Petak, 10.08. / 21.00h / KOMIČNA OPERA: BASTIEN I BASTIENNE (W.A. MOZARTA), Bože-Jurić Pešić, Tea Požgaj, Joško Tranfić / Lokacija 7: tvrđava Mirabela / organizator: Centar za kulturu Omiš

Petero talentiranih glazbenika pripremilo je vlastitu verziju komične opere W. A. Mozarta "Bastien und Bastienne", koja bi i kod najmlađe publike mogla probuditi interes za ovim oblikom umjetnosti, kaže za Slobodnu Dalmaciju ekipa pred premijeru koja će se održati na omiškoj tvrđavi Mirabela.
Riječ je o Jošku Tranfiću, članu klape Cambi iz Splita i stalnom zaposleniku Zbora opere HNK Split, Tei Požgaj, koju je publika možda zapamtila po glavnoj ulozi u opereti "Kraljica lopte" Ive Tijardovića, Boži Juriću-Pešiću, iza kojeg također stoje zapaženi nastupi, poput onoga u baletnoj operi "Atlantida" u kojoj je tumačio naslovnu ulogu, pijanistu Zoranu Veliću te studentici druge godine solo pjevanja na splitskoj Umjetničkoj akademiji Ani Malovan.
Opera W. A. Mozarta "Bastien und Bastienne" prevedena je na hrvatski jezik, traje oko sat vremena, dinamična je (ima govorene i pjevane dijelove) i komičnog je karaktera, što je idealno za lijepu ljetnu večer podno Mirabele.

10.08. / 19.30h / Dani Ive Marjanovića, dječja predstava „Pravi prijatelj“, Produkcija Z / Lokacija 9: Svetište Gospe od Smova – Gata / organizator: KUU Mosor Gata

Nedjelja, 12.08. / 21.00h / „IGRE U SUTON“, JUEGOS DEL ANOCHECER, lirski fragmenti i glazbene slike, SILVANA STANIĆ, dramska umjetnica-naratorica, IGOR PARO, gitara / Lokacija 9: tvrđava Fortica / organizatori: Centar za kulturu Omiš12.08. / 22.00h / KLYTAIMESTRA , igra; IVANA Giove ŽUPA,redatelj; Petar Buljević, Gradski teatar Mali Princ Omiš, Lokacija 17: tvrđava FORTICA (Suze sv. Lovre)/ organizatori: Centar za kulturu Omiš i Planinarsko društvo Imber

12.08. / 21.00h / Dani Ive Marjanovića, Hit teatar: „Metoda za brak“ / Lokacija 9: Skočibe – Gata / organizator: KUU Mosor Gata
 

Mia Grubišić

Ponedjeljak, 30.07. / 21.00h / Mia Grubišić – KONCERT ZA VIOLONČELO / Lokacija: Crkva sv. Duha / organizator: Centar za kulturu Omiš

Violončelistica Mia Grubišić svojim nagrađivanim programima i projektima obogaćuje glazbene pozornice u Hrvatskoj i Europi. Od 2009. do 2012. godine bila je zamjenica vođe violončela u Orkestru opere HNK Split, a od 2012. godine član je Dua Bardo s klarinetistom Yaroslavom Sadovyem. Mia je rođena u Splitu gdje je završila srednju Glazbenu školu Josipa Hatzea u klasi profesora Vladimira Lukasa. Glazbenu akademiju Mykola Lisenko u Lavovu, Ukrajina, upisala je 2004. godine u klasi profesora Yurija Laniuka, a 2009. godine stekla je znanstveni stupanj magistra s odličjem.

Mia Grubišić

Utorak, 31.07. / 21.00h / Hit komedija ZIJAHA SOKOLOVIĆA: KOBAJAGI DONIJELA ME RODA / Lokacija: plato iza Narodne knjižnice / organizator: Centar za kulturu Omiš

Imate dijete u dobi u kojoj bi mu/joj trebalo objasniti kako je došlo na svijet? Zijah A. Sokolović volontira (dobro, naplaćuje svega 70 kn, op.ur.) i spreman je taj važan zadatak večeras u Omišu na platou iza Narodne knjižnice (tamo gdje ste možda prvi put poljubili djetetovu mamu) obaviti umjesto Vas.

"..Roditelji su pred dilemom, kako dijete dovesti do saznanja o nastanku života, a da to bude prirodno i istinito i razumljivo, s mjerom i ukusom, a ipak bez vulgarizacije i zaplitanja u mutne metafore. Ova neobična i iznimna predstava će im pomoći da to učine uz osmijeh na najprirodniji i najprijatniji način. Zato je teatar i izmišljen i zato glumci postoje. Predstavu najtoplije preporučujem onoj polovini čovječanstva koju sačinjavaju roditelji, a u interesu druge polovine čovječanstva, sastavljene od djece..“.

"Kada Glumac uđe u prazan Prostor počinje kazalište, kaže Peter Brook. To je jedina ideja koja me vukla da od jedne Riječi gradim formu kazališne predstave i da sa njome istražujem granice Glume. Ovo nije monodrama, ovo je istraživanje. Postoje različite vrste dramaturgije koje gledamo na scenama: klasične, moderne, avangardne, antidramske, one koje razgrađuju dramu i one koje rastjeruju publiku. Dramaturgija koja mene zanima jest dramaturgija Glumca: svaka je priča, tema ili problem idealan scenski predložak kad je u njezinu centar znatiželjan Glumac. Suvremeno je kazalište, grabeći neumorno naprijed, ma gdje god to naprijed bilo, negdje po putu izgubio svoju svrhu, ono što je Aristotel zvao kartazom. Ja sam kartazu našao u riječi ROĐENJE. Tajna vlastitog porijekla je jedna od najuzbudljivijih koja se pred dijete postavlja od trenutka kada stekne svijest o sebi. Od toga kako će biti razriješena i tko i kako će mu pomoći u tome, ovisi njegov daljnji odnos prema vlastitom polu, odnos prema drugom spolu, razumijevanje ljubavi i svijeta u kojem živi, ovisi njegovo mentalno zdravlje kada odraste. Formula naizgled jednostavna, ujedno čarobna i pripada Glumcu istraživaču. U današnje vrijeme komunikacija, kompjutera i televizije i najmlađi se smiju pričama „o rodi i bebama koje mame i tate nalaze u kupusu“. O naoko zabranjenim temama, ja sam stavio Glumu isred sebe, igrajući otvoreno, slobodno, vedro, „rugajući“ se iz kuta malog i slabog subjekta djeteta svijetu odraslih na način kako su to činili istinski humoristi, kao što je Ephraim Kishon. Želio sam nenametljivo, jednostavno i prisno uspostaviti kontakt, dijalog s publikom, animirati je, zabaviti je Glumačkim zanatom, da bi gradili formu predstave. Želio sam, da isključiva i jedina veza gledališta i pozornice bude sam Glumac. Da Rođenje, nastanak života, u formi predstave bude „kao“ prirodno i istinito i razumljivo, sa mjerom i ukusom, a ipak bez vulgarizacije i zaplitanja u mutne metafore. Ova neobična forma predstave uz osmijeh na najprirodniji i najprijatniji način bi trebala napraviti mali korak prema umjetnosti. Zato je kazalište i izmišljeno i zato Glumci i postoje. Radosno istraživanje najtoplije preporučujem onoj polovini čovječanstva koju sačinjavaju roditelji,a u interesu druge polovine čovječanstva, sastavljene od djece. Iz „Rođenja“ – Ko bajagi donijela me roda“ rodio se The/Arto projekt.“

Srijeda, 1.08. / 21.00h / OSTINATO - 1.INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL OMIŠ / međunarodni festival klasične glazbe najboljih mladih europskih umjetnika/Lokacija: Franjevački samostan / organizatori: Lovre Marušić i Latica Anić, Grad Omiš, Centar za kulturu

U srijedu, 1.8. u klaustru franjevačkog samostana u Omišu (Put Skalica 16), s početkom u 21 sat održati će se koncert Latice Anić (violončelo) i Lovre Marušića (klavir). Na programu su sjela Bethovena, Schumanna, Brahmsa i Piazzola. Dođite i svjedočite rađanju još jedne omiške kulturne atrakcije - festivala Ostinato!

Jedan od najnadarenijih hrvatskih pijanista mlađe generacije, Lovre Marušić (Omiš, 1992.) zajedno sa kolegicom violončelisticom Laticom Anić (Zagreb, 1994.) osmislio je prvi po redu Međunarodni festival komorne glazbe OSTINATO, koji će se održati u Omišu od 01. do 08. kolovoza 2018. u organizaciji Centra za kulturu Omiš, a na kojem će nastupiti brojne domaće i međunarodne zvijezde klasične glazbene scene.

Pridružite nam se večeras na Ostinatu, na novom omiškom festivalu, prvom međunarodnom festivalu klasične glazbe u produkciji najnadarenijih mladih europskih glazbenika koji su školovani na prestižnim glazbenim akademijama i danas djeluju po europskim glazbenim centrima, ali koji nisu zaboravili svoj dom i svoje glazbene početke.

U nastavku festivala Ostinato nas očekuju još tri koncertne večeri:

04.08: Adrien Boisseau, Francois Lambret, Nikita Geller, Can Cakmur, Latica Anić
06.08: Željana Jerić, Sonja Runje, Sanel Redžić, Srđan Bulat, Nikita Geller
08.08: Sanja Romić, Lucija Stilinović, Nemanja Mihajlović, Frano Igor Barović, Iliya Ashirov, Lovre Marušić, Danijel Detoni.


Četvrtak, 2.08. / 21.00h / Kazališna komedija: ZA UMRIJET OD SMIJEHA (Marko Torjanac, Gordana Gadžić/redatelj Mario Kovač), TEATAR RUGANTINO / Lokacija: Plato iza Narodne knjižnice / Organizator: Centar za kulturu Omiš

Oni su puni mana. Oni su zahtjevni. Oni su teški. Oni su antijunaci našeg doba. Oni su mi kad zatvorimo oči. Oni su odlučili poludjeti kako bismo mi shvatili da nismo normalni. Moramo li poludjeti kako bismo ostali normalni? Smijemo li biti autentični? Jesmo li dovoljno hrabri za takvo što ili se moramo skrivati u snovima? Jesu li snovi sigurno utočište? Jesu li to uopće naši snovi? Ili točnije - čije snove sanjamo, treba li na njih pristati ili je krajnje vrijeme za prelazak na višu razinu?

Dramski tekst "Laughing Wild" ("Za umrijet od smijeha") nagrađivanog američkog dramskog pisca i glumca Christophera Duranga nastao je 1987. godine, a kao ishodište mu je poslužio vlastiti stand up comedy nastup prerađen u dramu koja ironično i kritički progovara o američkom društvu kasnih osamdestih godina prošloga stoljeća.
U hrvatskom uprizorenju, nastalom u koprodukciji Teatra Rugantino i Kazališta Planet Art, koje je režirao Mario Kovač, a adaptirao Marko Torjanac, radnja drame prenesena je u Hrvatsku, a sadržaji američkog društva, politike i kulture osamdesetih zamijenjeni su prepoznatljivim hrvatskim inačicama i kontekstom koji kritički progovaraju o Hrvatskoj danas.

Drama

Predstava također ima originalno i atraktivno žanrovsko određenje koje možemo nazvati SF-om: satiričkom fantazijom koja nam uz mnogo humora postavlja krajnje ozbiljna pitanja o našoj stvarnost iz zamišljene budućnosti.
Glavni junaci ove predstave, u interpretaciji Gordane Gadžić i Marka Torjanca, na ovom putovanju u budućnost tragaju za odgovorima na pitanja iz sadašnjosti:
Moramo li poludjeti kako bismo ostali normalni? Smijemo li biti autentični?
Jesmo li dovoljno hrabri za takvo što ili se moramo skrivati u snovima? Jesu li snovi sigurno utočište? Jesu li to uopće naši snovi? Ili točnije - čije snove sanjamo, treba li na njih pristati ili je krajnje vrijeme za prelazak na višu razinu?
Dobrodošli u Hrvatsku 2132. godine!
Petak, 3.08. / 21.00h / TAMARA OBROVAC I TRANSHISTRIA ENSEMBLE, koncert s elementima jazz-a, originalne autorske glazbe Tamare Obrovac te istarske i mediteranske glazbe / Lokacija 1 : plato iza Narodne knjižnice / organizator: Centar za kulturu Omiš

Tamara Obrovac je jedna od najsvestranijih osoba na hrvatskoj glazbenoj sceni. Ona je pjevačica, alt-saksofonistica, flautistica, autorica tekstova i skladateljica. U njezinom glazbenom izrazu, uvelike naslonjenom na jazz, prisutni su utjecaji istarske narodne glazbe i dijalekta. Tamara uz međunarodne koncertne aktivnosti sklada glazbu za kazalište, film i balet.

S obzirom na ugled koji Tamara Obrovac kao jazz glazbenica uživa u Hrvatskoj i inozemstvu, pravi je grijeh propustiti njen večerašnji koncert u Omišu s Transhistria Ensembleom na platou iza Narodne knjižnice, koji se održava u okviru Omiškog ljeta u organizaciji Centra za kulturu Omiš. Sastav Transhistria Ensemblea čine također sjajni glazbenici: kontrabasist Žiga Golob, gitarist Uroš Rakovec, majstor harmonike Fausto Beccalossi i bubnjar Krunoslav Levačić.

Melodijama koje potječu iz istarskog folklora, kreativnim pristupom improvizaciji i načinu komunikacije te interakcijom koja nastaje samo nakon niza godina glazbenih iskustava (ne)proživljenih zajedno, Tamara Obrovac Ensemble pravi je dragulj na našoj glazbenoj sceni koji Omiš jedva čeka ugostiti. Susret je to koji se ne propušta!

Ulaznice po cijeni od 80 kn osigurajte na vrijeme preko Croatia tickets sustava ili prije početka koncerta na blagajni.

“Jazz je moja sloboda a moji korijeni su moja unutrašnja istina”

Pjevačica, flautistica, skladateljica i autorica tekstova Tamara Obrovac, jedna je od najznačajnijih i najsvestranijih osobnosti na hrvatskoj glazbenoj sceni, a zahvaljujući utjecajima istarske narodne glazbe i dijalekta koje koristi u kreiranju svog glazbenog izričaja, u posljednjih je nekoliko godina stekla veliku popularnost. Tamara u svojoj glazbi spaja jazz i etničke utjecaje zavičajne Istre, a upravo je taj prirodni suživot različitih glazbenih formi i improvizacije etablira kao iznimnu umjetnicu koja je, koristeći elemente vlastite tradicije, stvorila osebujan glazbeni izričaj, bivajući time sve prepoznatljivija i prisutnija na svjetskoj glazbenoj jazz/world sceni.Alkemijom s izvanrednim glazbenicima njena dva osnovna glazbena sastava (međunarodnog quinteta Transhistria ensemble i svog quarteta) koji vješto i prirodno spajaju suvremeni jazz izričaj s elementima istarske i mediteranske glazbe, postiže nevjerojatnu lakoću izričaja svojstvenu samo najvećim umjetnicima. Njihovi su nastupi prožeti spontanošću, inventivnim improvizacijama, slobodom, humorom i snažnom komunikativnomu, a Tamarin je glas jednako efektan u pjevanju tekstova kao i vokalizama kada postaje dodatni instrument. Sa svojim ansamblima održala je mnogobrojne, i od publike i od kritike odlično prihvaćene koncerte u zemlji i svijetu, a uz internacionalnu koncertnu aktivnost sklada za kazalište i film za što je višestruko nagrađivana. Izdala je deset autorskih CD-a, na kojima je autorica glazbe i najvećeg dijela tekstova, a dobitnica je i 8 Porina, hrvatske godišnje diskografske nagrade. Njen daljnji iskorak na svjetsku glazbenu scenu pojačan je i nominacijama za BBC Radio 3 World music Avvards 2004 - u kategoriji Europske glazbe i Nagrade publike, kao i mnogobrojnim pozitivnim reakcijama međunarodne kritike i publike. John L. Walters u britanskom Guardianu, 20. veljače 2004. povodom objavljivanja kompilacijskog CD-a nominiranih za BBC-jevu World music nagradu bilježi: "Na svu sreću, mogućnost nasumičnog biranja na ovakvim kompilacijama omogućuje traganje za nečim što nikada prije niste čuli. U mom slučaju "blind date" umjetnica je Tamara Obrovac. Cansoneita (A small song) u izvedbi Obrovac i transhistria ensemblea, lebdeća je, očaravajuća stvar, s bubnjevima koji se šire prostorom, zvučnom harmonikom i divnim vodećim vokalom Obrovac."


Ostinato Omiš

Subota, 4.08. / 21.00h / OSTINATO - 1. INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL OMIŠ / međunarodni festival klasične glazbe najboljih mladih europskih umjetnika/ Lokacija: Franjevački samostan/ organizatori: Lovre Marušić i Latica Anić, Grad Omiš, Centar za kulturu Omiš

Subota, 4.08. / 19.30h / Dani Ive Marjanović: Dječja olimpijada / Lokacija 9: Podgradac-Gata / organizator: KUU Mosor Gata

Nedjelja, 5.08. / 21.00h / DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA - GALA KONCERT / Lokacija: Poljički trg / organizatori: Grad Omiš, Centar za kulturu
 

Omiško ljeto

Ponedjeljak, 23.07. / 21.00h / Dječja predstava: Koje je godišnje doba najljepše, Studio Suncokret Split / Lokacija: plato iza Narodne knjižnice / Organizator: Centar za kulturu Omiš

siniša kekez

Četvrtak, 26.07. / 21.00h / Promocija knjige Siniše Kekeza: "Splita mi je puna kita" / Lokacija: tvrđava Mirabela / Organizator: Centar za kulturu Omiš.

Novinar, urednik, pjesnik Siniša Kekez rođen je 1966. u Splitu, gdje živi i radi. Hrvatski jezik i južnoslavenske filologije diplomirao je u Zagrebu. Radio je kao nastavnik, lektor, knjižar, novinar, redaktor, urednik, kolumnist.. Pjesme je objavljivao u dva zbornika splitskog Rječilišta, u časopisima The Split Mind, Poezija, Tema, Mogućnosti, u Slobodnoj Dalmaciji te na portalima Zagrebačke slavističke škole, Ulaznica i Kritična masa, kao i na Trećem programu Hrvatskog radija. ‘Splita mi je puna kita’ pjesnički mu je prvijenac, promoviran u Splitu, Solinu,.. a u četvrtak će se njegovi stihovi čuti i u Omišu, u ljepoj večeri na platou ispod tvrđave Mirabela. Vidimo se..Petak, 27.07. / 21.00h / Kazališna komedija: TAJKUNI, po tekstu Mira Gavrana, GLUMAČKA DRUŽINA HISTRION - HISTRIONSKI BROD, igraju: Zijad Gračić, Hrvoje Klobučar, Franka Klarić, Ana Marija Percajić, redatelj Zoran Mužić.
Lokacija: plato iza Narodne knjižnice  / Organizator: Centar za kulturu Omiš.
Vrlo zanimljiva i aktualna tema histrionske nove predstave TAJKUNI, Mira Gavrana komentira grabež i pohlepu, ismijava ljudske mane te kritički preispituje poduzetničke navike našeg doba. Ironija, satira, komični obrati i glumačka vještina jaka su kazališna oruđa kojima se Histrioni već desetljećima služe, a u slučaju ove nove komedije i zrelo kritiziraju  te zahtijevaju preuzimanje odgovornosti za poslovne poteze nastale u vremenu stvaranja poduzetničke klime u kojoj je čovjek čovjeku vuk na lovištu bez lovostaja. Nespretni i slabi junaci ove histrionske komedije, zaokupljaju nas, nasmijavaju, ali i podučavaju kako naprijed ne možemo džepovima punim tuđeg novca te kako prava mudrost leži u pronalaženju vlastite mjere ali i solidarnosti s bližnjima..

Subota, 28.07. / 21.00h / Kazališna hit KOMEDIJA ALT TEATRA SARAJEVO: DAME BIRAJU / Lokacija: plato iza Narodne knjižnice / Organizator: Centar za kulturu Omiš
Jeste li spremni za najgledaniju predstavu ovih prostora?! Vikend u Omišu nikad nije bio zabavniji. Jučer Histrioni i "Tajkuni", a večeras, u subotu, 28.7. u 21 sat na platou iza Narodne knjižnice - DAME BIRAJU! Moje dame, povedite svoje prijateljice, majke, bake, sestre.. i priuštite si vrhunsku zabavu! Muškarci, počastite svoje bolje polovice zabavom do suza! Izdržale su nogomet i Svjetsko prvenstvo.. i sad je vrijeme da malo ONE BIRAJU. :-) Predstava je rađena po oskarovskom filmu "Full monty" ("Skidajte se do kraja"). Požurite po svoju ulaznicu. Karte za hit komediju "Dame biraju" mogu se kupiti danas od 16 - 21 h po cijeni od 90 kuna. Broj mjesta je ograničen. Požurite jer mjesta je još malo!

Nedjelja, 29.7. / 21.00h / Gata: Otvaranje Dana Ive Marjanovića, predstava „Roko i Cicibela", UMAS / Lokacija: Kuvačići-Gata / Organizator: KUU Mosor Gata
Večeras počinje 13. gatsko kulturno ljeto ‘Dani Ive Marjanovića’. Svečano otvorenje održati će se u Kuvačićima u 21 sat kada će biti izvedena i predstava Umjetničke akademije iz Splita “Roko i Cicibela” autora Miljenka Smoje u izvedbi Ivana Baranovića i Monike Vuco. Trinaesto gatsko kulturno ljeto “Dani Ive Marjanovića trajat će do 19. kolovoza.

 

Ponedjeljak, 16.07./ 21 h / kazališna predstava, monodrama, KLYTAIMESTRA
Igra: Ivana Giove Župa, redatelj: Petar Buljević, Gradski teatar Mali Princ Omiš / Tvrđava Mirabela

Utorak, 17.07./ 21 h / Stand up komedija: Studio smijeha Zagreb
Plato iza Narodne knjižnice

Srijeda, 18.07. / 22 h / RATKO ZJAČA – STEFANO BEDETTI NOCTURNAL BAND jazz band
Priko, dvorana Ilirskog sjemeništa u 22 h
Jedan od najfascinantnijih hrvatskih gitarista i skladatelja, Ratko Zjača, čija karijera nosi sa sobom značajnu internacionalnu diskografiju kojom su objedinjene suradnje s brojnim velikanima jazza, predstavio je 2018. novo autorsko izdanje "Life on Earth" (In+Out Records) nastalo u suradnji s renomiranim svjetskim glazbenicima, njegovom Nocturnal četvorkom – Renatom Chiccom, Stefanom Bedettijem i Antonijem Sanchezom.

Subota, 21 h, hit komedija Altteatra Sarajevo: "Dame biraju", režija: Admir Glamočak
Plato iza Narodne knjižnice. Ulaznica: 90 kn


Predstava koja humorom tretira tematiku nezaposlenosti mladih ljudi i egzistencijalna pitanja suvremenog čovjeka, omogućit će mnogima da se prepoznaju kao ljudi bez životne energije koji žive bez nade, smisla, entuzijazma, ali i potaknuti ih da energičnije krenu u promjene. Pritisnuti besposlicom, a samim tim i besparicom, petorica mladića, rješenje svojih egzistencijalnih problema pokušavaju pronaći kao striperi u noćnom klubu. Od ideje za striptiz do njene konačne realizacije, predstava vodi kroz uzbudljive scene, velik broj prevara i očekivanja i na koncu izuzetno uzavrele atmosfere koja nas drži napetim do samog kraja. Predstava tretira probleme mladih ljudi, ne samo u BiH, nego i regiji, i apostrofira pitanje je li rješenje problema odlazak negdje drugo ili suočavanje sa stvarnošću i preuzimanje odgovornosti za svoj život.

Igraju: Amila Terzimehić/Nancy Abdel Sakhi, Enes Salković, Emir Fejzić, Adnan Goro, Davor Sabo, Dalibor Brkić/Damir Kustura, Sanjin Arnautović
Scenografija i kostimografija: Lejla Hodžić

Zagrebački solisti

Nedjelja, 22.07. / 21 h / ZAGREBAČKI SOLISTI: koncert klasične glazbe
Plato iza Narodne knjižnice
Zagrebački solisti izvode repertoar koji uključuje barokna, klasicistička, romantička, ali i djela suvremene glazbe, s posebnom pažnjom usmjerenom na aktualizaciju ranijih, ali i predstavljanje mlađih generacija hrvatskih skladatelja. Snimili su više od sedamdeset nosača zvuka, redovito gostuju na najpoznatijim glazbenim festivalima, a u nedjelju ćemo ih moći poslušati u Omišu.
 

Četvrtak, 12.07., 21.00 h: MAŽORETKY HODONÍN CZ - defile kroz grad i nastup
Markéta Rašková - voditeljica ansambla
Lokacija: plato iza Narodne knjižnice
Organizator: Centar za kulturu Omiš

Petak, 13.7. u 20.30h: Izložba SVJETIONIK S NERETVE, izložba slika i skulptura iz zbirke Založbe kralja Tomislava Čapljina (izložba traje do 11.08.)
Lokacija: Glagoljaško sjemenište Priko - Galerija AZ
Organizatori: Centar za kulturu Omiš, Festival dalmatinskih klapa Omiš i Založba kralja Tomislava Čapljina

Izložba slika i skulptura ‘Svjetionik s Neretve’ iz zbirke Založbe kralja Tomislava samo je stepenica više u produbljivanju suradnje s čapljinskim suradnicima s ciljem poticanja daljnjeg širenja kulturne povezanosti gradova Čapljine i Omiša koje, iako ih dijeli granica, veže ista kultura i ista nacija’ –

Povezani članci

Who's Online

We have 61 guests and no members online