Očitovanje Hrvatskih cesta d.o.o. na prijedlog korekcije trase zaobilaznice Omiša

korekcija trase obilaznice OmišaS portala Omis-info u nastavku članka prenosimo u cjelosti svim zainteresiranima za ovu problematiku očitovanje Hrvatskih cesta d.o.o. na prijedlog korekcije trase zaobilaznice Omiša, objavljenom na portalu omis-info.com, a koji potpisuju prof.dr. Duško Marušić dipl.ing.građ. te Ivan Vulić dipl.ing.građ. ...


VJEROVALI ILI NE.. BRZE CESTA SPLIT - OMIŠ ČEKA SE VEĆ 40 GODINA!

Očitovanje Hrvatskih cesta d.o.o. na prijedlog korekcije trase zaobilaznice Omiša

Izvor: Omis-info.com

Poštovani,

u srijedu, 19. listopada 2011., na portalu www.omis-info.com, objavljen je  prijedlog korekcije trase zaobilaznice Omiša, čiji su autori g. Ivan Vulić i g. Duško Marušić.

Prijedlog gore navedenih inženjera sugerira žurno preprojektiranje tunela Omiš i dijela glavne trase obilaznice Omiša, a prema objavljenoj skici, što je odbijeno od strane projektanta trase u postupcima do izdavanja građevinske dozvole.

Ukoliko bi prijedlog bio prihvaćen, navodimo posljedice koje bi uslijedile:

- Pored već izrađenih i plaćenih svih istražnih radova, glavnih projekata, studije utjecaja na okoliš i ishođene lokacijske te građevinske dozvole, bilo bi potrebno približno osigurati dodatnih 4 milijuna kuna za preprojektiranje tunela Omiš, mosta preko Cetine i tunela Komorjak.

- Kako tražena izmjena glavne trase (tunel Omiš, most, tunel Komorjak) predstavljaju bitne izmjene lokacijskih uvjeta jer se radi o značajnom pomaku u prostoru u odnosu na već izdanu građevinsku dozvolu, potrebno je izvršiti postupak izmjene građevinske dozvole, što bi također bilo dodatno financijsko opterećenje.

- Dok se ne dobije izmijenjena građevinska dozvola, poštujući Zakon o prostornom uređenju i gradnji, neminovan je prekid radova na izvođenju proboja tunela Omiš.

- Prekid omogućava izvođaču radova da naplati zastoj radova, demobilizaciju i ponovnu mobilizaciju na eventualnom nastavku radova što se mjeri dodatnim milijunima kuna.


Ukratko, ako bi se ušlo u traženo preprojektiranje, trenutna šteta bi bila više desetaka milijuna kuna, a vremenski bi se realizacija projekta obilaznice Omiša produžila za najmanje 2 godine. 

Predlagatelji su sugerirali da se izmjene izvrše „u hodu“, ali i ovdje je potrebno objektivno sagledati situaciju i uzeti u obzir tko bi snosio odgovornosti kada bi se uvažio prijedlog korekcije glavne trase obilaznice Omiša:

-    Naime, izvođač, nadzor i investitor ne mogu prihvatiti gradnju protivno postojećoj građevinskoj dozvoli prije nego se ishodi izmjena dozvole, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

-    Kada bi se nastavili radovi na proboju tunela Omiš po izmijenjenoj trasi (protivno postojećoj građevinskoj dozvoli) te, da se dogodi nesreća pri radu, postavlja se pitanje tko bi bio odgovoran pred inspekcijskim službama.

-    Također, ako se na novoj trasi tunela promjene geotehnički uvjeti (kaverna, špilja, dodatna primarna zaštita) za to treba osigurati znatna financijska sredstva što bi opet bila odgovornost investitora, u ovom slučaju Hrvatskih cesta d.o.o.

-    I konačno, tko bi bio odgovoran da se „radi u hodu“ prema predloženim izmjenama trase, a izmjena građevinske dozvole se ne dobije, što je izvjesno, zbog bitnog zadiranja predložene trase u zaštićeni krajolik na desnoj obali rijeke Cetine?


S tehničkog gledišta, neprihvatljiv je prijedlog korekcije glavne trase obilaznice Omiša radi ostvarenja spoja na postojeću cestu Omiš - Gata, jer je taj spoj moguće ostvariti i bez korekcije glavne trase.

Što se tiče vrijednosti investicije, i ovdje želimo javnosti podastrijeti činjenice. Naime, ideja o novoj trasi ceste Split - Omiš postoji još od 1975. godine.

Hrvatske ceste d.o.o., kao investitor, u skladu s Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine i razdoblje od 2009. do 2012. godine, za navedenu trasu su do sada izradile svu zakonski uvjetovanu, opsežnu tehničku dokumentaciju (idejna rješenja, studiju utjecaja na okoliš, lokacijske dozvole, terenske istražne radove, glavne projekte, građevinske dozvole po pojedinim dionicama).

Najsloženiji i najdelikatniji dio trase je poddionica obilaznice Omiša koju sačinjava istočni dio trase do kanjona Cetine, most preko Cetine i tunel na desnoj obali Cetine kojim trasa ide prema Dugom Ratu, odnosno Splitu.

Ovakav kompleksni dio trase nije moguće raditi istovremeno zbog tehničkih i trenutnih financijskih razloga.

Pri tome je logičan trenutni cilj projekta da se ostvare uvjeti za izgradnju mosta preko Cetine, odnosno da se ostvare uvjeti pristupa mostu od istočnog ulaza na obilaznicu Omiša trasom i tunelom do kanjona na lijevoj obali Cetine.

Upravo su za taj prvi korak Hrvatske ceste izradile svu projektnu dokumentaciju i ishodile građevinsku dozvolu (čvor Omiš - tunel Brzet - tunel Omiš do kanjona Cetine, duljine 2,8 km, most Cetina duljine 140m, tunel Komorjak i trasa do granice s općinom Dugi Rat).

Proveden je i međunarodni natječaj za ustupanje radova, odabran je izvođač radova, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 326.174.166,11 kuna. Dosada je izvršeno radova u vrijednosti od 119.645.550,42 kn.

Radovi se odvijaju u skladu s financijskim i tehničkim mogućnostima i do sada su izvedena dva vijadukta na čvoru Omiš,  probijen je tunel Brzet duljine 226 m i 600 m tunela Omiš duljine 1471 m, u geološko - geotehnički vrlo složenim uvjetima.

Posebna pažnja pri izvođenju radova posvećena je zaštiti od odronjavanja nestabilnih kamenih blokova s pokosa brda, koji su permanentni problem grada Omiša. Za potrebe sigurnosti pri izvođenju ugovorenih radova, a ujedno kao i trajna zaštita od odronjavanja kamenih blokova, izvršeni su radovi uklanjanja, sidrenja kamenih blokova geotehničkim sidrima, postavljanje zaštitnih mreža i trajnih geotehničkih barijera na utjecajnom području tunela Brzet. U tijeku su radovi na zaštiti od odronjavanja kamenih blokova na utjecajnom području tunela Omiš.

U narednom periodu, u skladu s planovima građenja i financijskim mogućnostima, Hrvatske ceste će ugovoriti izgradnju mosta i dijela trase prema Dugom Ratu.

Hrvatske ceste poduzimaju sve potrebne aktivnosti za projektiranje spoja glavne trase na desnoj obali Cetine s cestom D70 Omiš - Gata, ali na način da se ne čini korekcija glavne trase, a sve s ciljem da se ne remeti dinamika ugovorenih radova te da se izbjegnu svi dodatni troškovi i dodatni rizici.

Povezani članci

Who's Online

We have 201 guests and no members online