Art kinoteka Kamena Klupa CZK Omiš predstavlja program u rujnu