Predstavljanje Nacrta prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske do 2030.

U ponedjeljak, 15. lipnja 2015. u Domu mladih u Splitu, Ulica slobode 28 s početkom u 11 sati ministrica Anka Mrak-Taritaš predstavit će Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. To je dokument kojim se usmjerava prostorni razvoj cjelokupnog teritorija države do 2030. a izradili su ga Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Uz ministricu o Nacrtu prijedloga Strategije govorit će i ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Irena Matković. Nacrt prijedloga Strategije odredio je najveće izazove za daljnji prostorni razvoj Hrvatske i predložio potencijalna rješenja. U najveće izazove svakako spadaju: negativna demografska kretanja, neuravnotežen razvoj urbanih i ruralnih sredina te sve češće dramatične posljedice klimatskih promjena. Dokument posebno ističe potrebu razumnog korištenja prostora i stavlja naglasak na bolju iskorištenost već korištenih prostora a izbjegavanje širenja građevinskih područja. Za budući razvoj Hrvatske izuzetno je važna potreba aktivne prilagodbe novim uvjetima poslovanja i novim poduzetničkim koncepcijama koje su u sve većoj mjeri okrenute poslovanju u digitalnom svijetu, a u fizičkom prostoru zahtijevaju nove tipove organizacije prostora. Izborom prostora za javno izlaganje željelo se dati dodatnu potporu strateškom usmjerenju prema „unutarnjim“ potencijalima – napuštenim, zapuštenim ili nedovršenim prostorima ili prostorima bez adekvatne namjene.

Izvor: mgipu.hr

Povezani članci

Who's Online

We have 130 guests and no members online