Uvedene su strože mjere zbog pandemije korona virusa

Stožer civilne zaštite RH, dana 19. ožujka 2020. godine, donosi odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.
S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dara donošenja ove Odluke.
Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavalo bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostom i jednog (1) metra na otvorenom prostoru. Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su: zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu; obustava rada u djelatnosti trgovine osim ...

a) prodavaonica prehrambenih artikala
b) prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
c) tržnica i ribarnica
d) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje    lijekova (ljekarne)
e) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje    veterinarsko-medicinskih proizvoda
f) poljoprivrednih ljekarni
g) benzinskih postaja
h) kioska
i) pekarnica
j) kemijskih praonica rublja
k) specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih    i drugih pomagala
I) specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
m) specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
n) izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
o) logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i
p) veledrogerija.

- obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova

- obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja

- obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)

- obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada fteretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara

- obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola

- obustava rada autoškola i škola stranih jezika

- obustava vjerskih okupljanja.

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

- osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajma mjesta

- svu rasutu robu prodavati zapakirano

- primjenjivati mjere pojačane higijene fi svakodnevnog čišćenja svih prostora

- organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja

- redovito provjetravati prostore

- osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti

- na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje op6'h pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Plakati o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite dostupni su na sljedećim poveznicama:

https:/Avww.hzjz.hr/wp-content/upJoads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

Who's Online

We have 142 guests and no members online