Nepoznati Meštrović: Kiparovi kamenopisi Kaštelančićevih

Meštrovićeve grafikeU Gornjoj Podstrani, u tamnošnjoj Čitaonici vrijedi pogledati izložbu litografija kipara Ivana Meštrovića. Na grafičku djelatnost u Meštrovićevu umjetničkom opusu treba gledati više kao kuriozitet nego kao kontinuiranu praksu. Rijetka izlagačka prigoda uključuje prvi otisak 21 litografskog lista, koji pripadaju mapi što ju je umjetničko udruženje "Proljetni salon", kao četvrtu u nakladi. Upada u oči da veliki kipar nije bio sklon izlagati radove nastale u papirnatom mediju. Učinio je to upravo ovim grafikama na izložbi Salona u Umjetničkom paviljonu iste godine, a kasnije i diljem SAD-a ...

NEPOZNATI MEŠTROVIĆ

 

Kiparovi kamenopisi Kaštelančićevih

ivan meštrovićPiše: Renato Kragić / Slobodna Dalmacija
Izvor:
Slobodna Dalmacija

Meštrovićeva "zainteresiranost" grafikom datira tri godine ranije kada je u mapu litografija različitih autora istog udruženja uvršten i Meštrovićev list naslovljen "Anđeo s lutnjom". Indikativno je da kipar koristi litografiju, dakle grafičku tehniku koja svoje polazište ima upravo u kamenu.

Kontekst nastanka grafičke mape možemo tražiti u povratku Meštrovića u domovinu nakon neprekidnog boravka po europskim kulturnim metropolama u prva dva desetljeća 20 stoljeća.

Na mapu treba gledati kroz Meštrovićevo pregnuće za sintezom vlastitlh likovnih dosega, a kroz nju se mogu iščitati i buduće teme kojima će se baviti. Valja istaknuti specifikum po kojemu religiozna tematika nema epsku šitinu i naglašenu dramu koju nalazimo u umjetnikovu herojskom ciklusu.

ivan meštrović - litografija

Zbirka Meštrovićevih litografija "stiže" susretljivošću obitelji Ante Kaštelančića. Supruga velikog slikara Liza, čije se desetogodišnjice smrti obitelj ovom izložbom prisjeća, nećakinja je prve Meštrovićeve inspiracije i supruge Ruže Klein.

Prisutnima se na svečanosti obratio i načelnik Općine Podstrana Mirko Tomasović, te u ime obitelji Sabina Kaštelančić, slikarova kćerka, a otvaranje izložbe glazbom je uveličao Petar Čulić .

itzložba Meštrovićevih grafika

Povezani članci

Who's Online

We have 224 guests and no members online