Udruga Talaja objavila natječaj za potpore učenicima i studentima

Humanitarna udruga "Talaja" Dugi Rat objavila je natječaj za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama za 2014./2015.g. Humanitarna udruga Talaja u školskoj/akademskoj 2014./2015.g. dodjeljuje potporu redovnim srednjoškolskim učenicima i potporu redovnim studentima dodiplomskih studija te potreban broj potpora osobama s posebnim potrebama. Visina mjesečne potpore za učenike je 500,00 kn, a za studente 700,00 kn. Pravo natjecanja imaju: učenici i studenti državljani Republike Hrvatske čiji roditelji /staratelji imaju prebivalište na području općine Dugi Rat posljednjih pet godina, kao i potpuno slijepe, gluhonijeme ili nepokretne osobe te osobe bez oba roditelja bez obzira na prihode. Prednost imaju djeca bez jednog ili oba roditelja ...

U SPOMEN NA NIKOLU KAĆUNIĆA TALAJU

Udruga Talaja objavljuje natječaj za potpore učenicima i studentima

Izvor: Humanitarna udruga TALAJA Dugi Rat

Pravo natjecanja nemaju: osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe, te one koje primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu.

Pristupnici po natječaju za dodjelu potpora svoje prijavke podnose u roku 15 dana računajući od dana objave na stranicama: Općine Dugi Rat, Osnovne škole Jesenice, Srednje škole Jure Kaštelan Omiš, portala DugiRat.com.

Popunjenu prijavnicu i potrebnu dokumentaciju poslati na mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ili poštom na: Humanitarna udruga Talaja, Trg kralja Tomislava 7, 21315 Dugi Rat

Prijava treba sadržavati:

prijavnicu:   
    prijavnicu možete preuzeti ovdje

izjave:
a) da prihvaća sva prava i obveze iz Pravila o dodjeli novčanih potpora,
b) da ne prima stipendiju ili drugu sličnu potporu,
c) da pohađam školu izvan mjesta prebivališta

priloge:
a) potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajući razred/ godinu,
b) svjedodžbu prethodno završenog razreda srednje škole odnosno potvrdu o prosjeku ocjena prethodno završene godine studija,
c) potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje odnosno punoljetne osobe bez oba roditelja posljednjih pet godina prema danu objave natječaja,
d) sastav kućanstva (obrazac Narodne novine UT-V-101),
f) potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima članova kućanstva za siječanj do rujan mjesec tekuće godine (npr. poslodavac, zdravstveni i mirovinski zavod, zavod za zapošljavanje, porezna uprava /za prethodnu godinu/, centar za socijalnu skrb, sudske i upravne rješidbe i sl.),
g) preslik akta o pravu pristupnika ili člana uže obitelji iz socijalne skrbi, temeljem invalidnosti, iz statusa djeteta poginule, umrle, nestale ili zatočene osobe iz Domovinskog rata odnosno dokaz o samohranosti.

Obrazac Prijave može se preuzeti na mjestu objave natječaja ili ovdje.  

Odluku o dodjeli potpora donosi Upravni odbor Udruge Talaja prema listi prvenstva o će mu će sudionici biti pisano izviješteni.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 098 / 90 313 89 ili mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

O broju potpora odlučiti će Upravni odbor Udruge.

Povezani članci

Who's Online

We have 96 guests and no members online