Dječji vrtić Omiš traži ravnatelja i nove djelatnike

djecaUpravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš raspisalo je natječaj za popunu sljedećih radnih mjesta:
- RAVNATELJA - ravnatelja Dječjeg vrtića Omiš na vrijeme od 4 godine
- ODGOJITELJA - 4 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. kolovoza 2012. godine
- ODGOJITELJA - 1 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s rodiljnog dopusta
- ODGOJITELJA - 1 izvršitelja na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom 4 sata dnevno do 31. kolovoza 2012. godine ...


DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

Dječji vrtić Omiš traži ravnatelja i nove djelatnike

vrtić- TERENSKOG ODGOJITELJA - 1 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 15. lipnja 2012. godine

- TERENSKOG ODGOJITELJA - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom 4 sata dnevno do 15. lipnja 2012. godine

- ODGOJITELJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. svibnja 2012. godine

- PROFESORA FIZIČKE KULTURE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE - 1 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. svibnja 2012. godine.


djeca u vrtićuKandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi / "N.N.", br. 10/97. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću/"N.N.", br. 133/97./.

Uvjeti za ravnatelja:
- da ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,
- da ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja,
- da se ističe stručnim i pedagoškim radom te
- da ima sposobnost organizacije rada u Vrtiću.

Osim dokaza o ispunjavanju uvjeta, potrebito je priložiti: Domovnicu, žvotopis, uvjerenje o nekažnjavanju. Tražena dokumentacija mora biti priložena u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a dostavlja se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Rok za obavještavanje o izboru je 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija".

Povezani članci

Who's Online

We have 639 guests and no members online