Maslinarstvo - turistički proizvod Omiša

TZG Omiša ovogodišnji je suorganizator maslinarske manifestacije "Povenjak" koja se održala u veljači. Povodom toga mr.sc. Damira Tafra stručna suradnica Udruge maslinara Paićuša Pisak porazgovarala je s predsjednikom Turističkog vijeća TZG Omiša, koji je i gradonačelnik Omiša, Ivom Tomasovićem i direktoricom TZG Omiš Petrom Bartulović o ulozi maslina, maslinarstva i maslinovog ulja u turističkoj ponudi Grada. Među prvim pitanjima nametnulo se pitanje koliki je interes posjetitelja za maslinarstvo. Petra Bartulović ističe da turisti u Omiš sve više dolaze s predznanjem i da imaju visoka očekivanja vezano za gastronomiju, jer osim odmora žele probati i našu autentičnu hranu.. I gradonačelniku i direktorici TZG Omiša svidjela se ideja da se kroz određene kulturne manifestacije grada, organiziraju degustacije maslinovih ulja s ciljem edukacije i lokalnog stanovništva i posjetitelja grada. I svakako, podjednako bitno, podržavaju upotrebu masline i kao ukrasne vrste na prostorima zelenila..

MASLINA - HRANITELJICA DALMACIJE

Maslinarstvo - turistički proizvod Omiša

Piše: Damira Tafra
Izvor: Udruga maslinara Paićuša Pisak


maslina"Uloga maslinovog ulja u lokalnoj gastronomiji je velika, ona je osnova zdrave prehrane i kao takva prepoznata od UNESCA te zaštićena kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva, pa tu vidim priliku za Omiš da se kroz bolju autentičnu ponudu hrane prezentira ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Tako trenutno Omiš kao turistička destinacija intenzivira promociju maslinarstva kroz gastroturizam. A u odnosu na prisutni trend da sve više turista želi ponijeti svojim kućama lokalno domaće kvalitetno maslinovo ulje kao suvenir, sve veći broj traži mogućnost kupnje istog, međutim kako nemamo razvijenu posjetiteljsku infrastrukturu sljedeći je korak razvoj iste.

Istina, ima pojedinačnih upita i agencija koje organiziraju branje maslina i prateće sadržaje, ali nema maslinarskih ruta i kušaonice, pa je taj vid ponude kao i uloga maslinarstva u kulturnom turizmu Grada u povojima.

Direktorica TZG Omiš Petra Bartulović
   PETRA BARTULOVIĆ

Stoga me izuzetno veseli što se udruga Paićuša Pisak angažirala oko izrade Maslinarskih puteva, jer je to prvi korak za snažniji razvoj ovog segmenta ponude. Takvim i sličnim aktivnostima ujedno bi se i produžila sezona i obogatila ponuda turističkih proizvoda Omiša.

Istina, TZ Županije i Omiša davale su subvencije za izradu složenih turističkih proizvoda, u koji bi se uklopio i ovaj vid proizvoda, ali nije bilo zainteresiranih subjekata s našeg područja kao npr. na Braču, u Kaštelima, Hvaru (Putevi zelenog zlata) i sl.

Određeni subjekti Omiša dobili su subvencije za razvoj na temu soparnika, kruha ispod peke, Gusarske noći u kanjonu Cetine u kojima nije naglasak na maslinovom ulju, ali se svakako kroz gastronomiju promovira i maslinovo ulje.

Agencije našeg područja specijalizirane su za pojedine vrste usluga tipa aktivni odmor, kulturni odmor, enogastroturizam i slično, ali na temu maslinarstva osim individualnih, nema značajnijih aktivnosti i programa, a da bi nešto igralo značajniju ulogu moralo bi biti lako dostupno. I ako je uljara Orgula organizirala prezentaciju i degustaciju maslinovih ulja možemo reći da je ovaj oblik turističke ponude još uvijek u povojima.

paićuša - maslinari

Naš kraj nije prepoznat kao maslinarska regija iz jednostavnog razloga jer nema razvijenu i lako dostupnu posjetiteljsku infrastukturu. TZG Omiša, kako sam već rekla, u suradnji s udrugom Paićuša, radi na stvaranju infrastrukture kao preduvjeta formiranja i tog vida turističkog proizvoda.

A i kroz Povenjak, čiji smo suorganizatori (do sada smo bili pokrovitelji), želimo dati važnost ovom obliku ponude. Pa sam Povenjak, koji kao manifestacija privlači ciljanu skupinu ljudi specifičnih interesa koji su ujedno i posjetitelji, već se formira jedan kvalitetan turistički proizvod kojim se ujedno promovira i Omiš kao turistička destinacija i maslinarska regija.

Omiško zaobalje posljednjih godina, između ostalog i zbog Poljičke republike i soparnika koji već imaju status brenda, bilježi sve veći broj noćenja. Ponuda smještajnih kapaciteta povećava se povećanom potražnjom i sve je veći broj subjekata koji razvija dodatne turističke proizvode.

Slavo Kadić, OPG Konoba Kadić

Omiška rivijera, iako ima dužu tradiciju bavljenja turizmom od zaobalja, ali pasivnijim tipom odmorišnog turizma (more i sunce), promjenama svjetskih trendova u turizmu definitivno treba razvijati dodatnu ponudu za svoje posjetitelje pa upravo vidim priliku za kreiranje dodatnih motiva dolaska za posjetitelje kroz sadržaje od šetnje kroz maslinike, prezentacije i uključivanje u aktivnosti i radove uzgoja maslina, upoznavanje s proizvodnjom maslinovog ulja, kušanje i naravno prodaju proizvedenog maslinovog ulja.

A ako govorimo o vizualnom izgledu maslinika Omiške rivijere definitivno su i od posjetitelja prepoznati kao sastavni segment vizualnog identiteta područja i baština. Naime, po svim istraživanjima zadovoljstva posjetitelja Omiša kao turističke destinacije prvo što se ističe kao posebnost Omiša su prirodne ljepote cijelog područja i raznolikost i kontrastnost na prostorno malom području. I naravno sačuvana (i obnovljena) poljoprivredna zemljišta pod vinovom lozom i maslinici, kao očuvana baština doprinosi tom doživljaju.

paićuša

Kroz izgled maslinika se ogleda kultura življenja na ovom prostoru i TZG je spremna podržati aktivnosti usmjerene na ostvarenje ovog cilja u smjeru očuvanja i obnovi turističko atrakcijske osnove. Jedna od prvih zajedničkih aktivnosti je već spominjana izrada Maslinarskih puteva pojedinih naselja. Prva u nizu, Maslinarski put Piska je izrađena.

Jedna od planiranih projekata je, u suradnji s Gradom Omiš te udrugom Paićuša, promoviranje i brandiranje Paićuše, sorte masline ovog područja. Naime, upravo organiziramo edukaciju iznajmljivača o potrebi povrata tradicionalno korištenom biljnom fondu u sklopu uređenja smještajnih kapaciteta. Radi se o nizu edukacija i podjeli sadnica, u sklopu kojih bi, u sljedećem razdoblju, organizirali i sustav od proizvodnje, podjele i savjeta za sadnju „autohtone“ sorte područja, na putu brendiranja Paićuše.“

Predsjednik Turističkog vijeća, ujedno i gradonačelnik Omiša, Ivo Tomasović, složio se i dodao da ne treba zaboraviti aspekt maslinarstva kao oblika gospodarstva koje se i s tog aspekta može neposredno nadovezati na turizam.


IVO TOMASOVIĆ:

Ivo Tomasović"Već kroz udrugu Paićuša radi se na edukaciji maslinara da proizvode što kvalitetnije maslinovo ulje i ono što je dobro je da Udruga okuplja veliki broj članova i šire od Omiškog područja, a njeni članovi sudjeluju na brojnim manifestacijama i osvajaju mnoge nagrade što je dokaz kvalitetnog rada.

Ono što je važno reći je da i Grad Omiš, kao jedinica lokalne samouprave, podupire određene inicijative (bilo ih je i bit će ih) i programe potpora za maslinarstvo i bilo koji vid maslinarstva.

Prije tri godine, objavljen je javni poziv za sufinanciranje nabavke sadnica maslina, ali je odaziv bio gotovo beznačajan. Možda je problem neinformiranost, a možda neki drugi razlog pa smatram da moram naglasiti da su privatni subjekti (bilo da se radi o agencijama, OPG-ovima ili fizičkim osobama) ti koji trebaju biti pokretači inicijative, a javne službe su im na raspolaganju kao podrška. Preporučam da se prate internetska stranica Grada i Županije, kao i Ministarstava (Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo regionalnog razvoja) s ciljem praćenja Natječaja u smislu poboljšanja infrastrukture.

Također, Grad Omiš je član LAG ADRION-a čije je sjedište u Zadvarju gdje svi mogu dobiti potrebne informacije za financiranje objekata i sadržaja na području maslinarstva. A i u sklopu gradskog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti također se mogu dobiti određene informacije na temu sufinanciranja, potpora i sl. u maslinarstvu.

Spomenuo bih i da na području Grada gotovo da nema kušaonica maslinovog ulja pa bi TZG i Grad Omiš kroz programe potpore mogli pomoći zainteresiranima za stvaranje tog sadržaja. Također, ako govorimo o popularizaciji "autohtone“ sorte masline područja, Grad bi svakako tu opciju na neki način potpomogao.

Smatram da bi se maslinarstvo trebalo pozicionirati kao jedan od važnijih proizvoda na području Omiša koji će nadopuniti turističku ponudu, a maslina, vinova loza, smokva, višnja i trešnja kao osnovne poljoprivredne kulture područja, svakako bi trebale biti i osnovica turističke ponude.

maslina

Da bi to bilo tako, između ostalog, trebalo bi i korigirati cijenu vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura, ali u formiranoj cijeni vode krajnjih korisnika visoke su naknade (naknada za razvoj, naknada za onečišćenje voda i sl.) koje nisu gradski prihod, pa Grad nema velikih mogućnosti utjecaja usprkos činjenici da je visoka cijena vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura jedna od kočnica značajnijeg zamaha i razvoja poljoprivredne djelatnosti i kao gospodarske grane i kao turističkog proizvoda.

Kao gradonačelnik Omiša, upravo razmatram mogućnosti osiguranja poljoprivrednih priključaka s nižom cijenom vode i pokušat ću zajedno sa svojim suradnicima u sljedećem razdoblju realizirati navedeno.“

Gradonačelniku (i predsjedniku Turističkog vijeća TZG-a) te direktorici TZG Omiša svidjela se i ideja da se kroz određene kulturne manifestacije grada, organiziraju degustacije maslinovih ulja s ciljem edukacije i lokalnog stanovništva i posjetitelja grada. I svakako, podjednako bitno, podržavaju upotrebu masline i kao ukrasne vrste na prostorima zelenila.
Za kraj razgovora gotovo zajednički su poručili:

"Dragi maslinari, hvala Vam što ulažete energiju i entuzijazam u obnovu i razvoj maslinarstva. TZG Omiša i Grad Omiš, svakako su prepoznali kvalitetu vašeg rada i napora i stojimo vam na raspolaganju za sve daljnje zajedničke inicijative i aktivnosti.“.

paićuša - maslinari

Povezani članci

Who's Online

We have 147 guests and no members online