Odvojeno prikupljanje otpada u našoj sredini – gdje smo sada, i kamo idemo?

SPONZORIRANI ČLANAK - PROJEKT EDUKACIJE GRAĐANA O SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADOM

U nekoliko nastavaka donosimo, iz pera direktora našeg komunalnog poduzeća Peovica d.o.o., niz tekstova koji imaju za cilj približiti javnosti razloge i način provođenja odvojenog prikupljanja otpada. Ovaj projekt edukacije osmišljen je u Peovici d.o.o., nositelj projekta je grad Omiš, uz suradnju općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, te je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Budimo sasvim iskreni odmah na početku: sa aktivnostima i odgovarajućim investicijama u sustav odvojenog prikupljanja otpada trebali smo započeti još prije 10 godina; krivicu za to što sustav podižemo tek sada, od nule, snose podjednako čelništva kako komunalnog poduzeća tako i jedinica lokalne samouprave. Za ilustraciju što se moglo postići i na koji način, pogledajmo usporednu tabelu investicija u sustav gospodarenja otpadom i postignutih rezultata u periodu 2005.-2013. komunalnih poduzeća Peovica d.o.o., Omiš i Ponikve d.o.o., Krk (slična veličina i podneblje)...

SPONZORIRANI ČLANAK

PROJEKT EDUKACIJE GRAĐANA O SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADOM

ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA U NAŠOJ SREDINI – GDJE SMO SADA, I KAMO IDEMO??

Izvor: Peovica.hr

Peovica, Krk - usporednu tabelu investicija

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Naime, naši kolege su još 2003. godine, uz potpunu suglasnost i podršku svih 7 općina na otoku, shvatili da je za mirnu i uspješnu budućnost svoga kraja, ako je žele (a žele, tj. moraju) graditi na turizmu, neophodno osigurati ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom. Njihov ispravan stav prepoznat je i nagrađen od strane Fonda za zaštitu okoliša, koji im je bespovratnim sredstvima u iznosu od skoro 50%, dakle izdašno, pomogao.

Općina Dugi RatGrad OmišPo logici „bolje ikad nego nikad“, u Peovici smo, uz suglasnost i (silom prilika – tanku) proračunsku podršku naših suvlasnika - JLS, krenuli u izgradnju sustava. Realizirali smo 3 projekta (povećanje kapaciteta postojećih spremnika – Travanj 2014, postavljanje 31 zelenog otoka – Srpanj 2014, edukativna kampanja – Prosinac 2014) ukupne vrijednosti 403,000 kn, uz bespovratno sufinanciranje FZOEU u iznosu od 133,000 kn, čime su, skromno i na mala vrata, grad Omiš, te općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje ušle u krug onih JLS koje su uvele primarnu selekciju otpada. Pregled početnih rezultata:

Peovica - udio primarne selekcije

Općina ZadvarjeOpćina ŠestanovacZa ovu smo, 2015. godinu, pripremili pak znatno ambiciozniji plan: ukupno 7 projekata bruto vrijednosti cca 2,250,000 kn. Svaki projekt biti će, ili već jest, apliciran za bespovratno sufinanciranje od strane FZOEU u procijenjenom ukupnom iznosu od 1,050,000 kn. Razliku potrebnih sredstava osigurat će grad Omiš i općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje iz svojih proračuna.

Pregled projekata:

AKTIVNOST   SVRHA
Nabava 250 novih spremnika za otpad   Formiranje 46 novih zelenih otoka, povećanje kapaciteta i uvođenje primarne selekcije u zagoru
Nabava opreme za primarnu selekciju otpada za šetnice i plaže   Unaprjeđenje javne usluge primarne selekcije otpada za grad Omiš i općinu Dugi Rat
Edukativna kampanja – oslikavanje vozila i interaktivni web   Povećanje informiranosti javnosti o smislu i načinu primarne selekcije otpada
Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta   Povećanje dostupnosti lokacije za deponiranje posebnih vrsta otpada, primarno za općine Šestanovac i Zadvarje
Nadogradnja sustava evidencije prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada   Uvođenje sustava evidencije prikupljanja otpada i naplate po količini sukladno ZOGO (volumen x frekvencija odvoza)
Nabava komunalnog vozila za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada   Poboljšanje usluge odvoza korisnicima slabije dostupnosti vozilima, prikupljanje i odvoz primarno selektiranog otpada
Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište na Furnaži   Omogućavanje pokretanja postupka izgradnje reciklažnog dvorišta Furnaža

 

Povezani članci

Who's Online

We have 144 guests and no members online