Javno je dobro: Demokratizacijom protiv privatizacije javnih usluga

Hrvatska je još uvijek jedna od rijetkih zemalja članica EU-a u kojima su usluge vodoopskrbe, odvodnje, električne energije, grijanja, plina, otpada, željeznica i autoceste isključivo ili većinski u domeni javnog sektora. No, zbog mjera štednje i neoliberalne ideologije sve je veći pritisak da se privatiziraju javne usluge, istaknuto je na seminaru pod nazivom "Javno je dobro: demokratizacijom protiv privatizacije javnih usluga", koji je održan u Hrvatskom novinarskom društvu u organizaciji Instituta za političku ekologiju, platforme Ne damo naše i Zelene europske fondacije. Hrvatska, međutim, ne mora ponavljati greške koje su već napravile države EU, već može učiti iz njihovih iskustava, naglašeno je. U više je sektora u EU sada u tijeku upravo obrnut trend rekomunalizacije javnih usluga, koji je potaknut nezadovoljstvom u upravljanju tim uslugama od strane privatnih tvrtki. Taj trend je globalno osobito prisutan na području vodoopskrbe, ali je uočljiv i u sektoru energetike, javnog prijevoza i slično. Na seminaru su razmotreni slučajevi iz raznih europskih zemalja koje su uglavnom nakon neoliberalnog zaokreta u 80-im godinama prošlog stoljeća privatizirale svoje javne usluge, da bi ih nakon dvadesetak godina privatnog upravljanja počele vraćati u javnu sektor.., piše Marina Kelava na stranicama H-Altera..

JAVNO JE DOBRO

Piše: Marina Kelava / H-Alter

Lažna je teza da je privatizacija jedina alternativa lošem javnom upravljanju.

PROČITAJTE VIŠE..

Povezani članci

Who's Online

We have 666 guests and no members online