Pametno: Svjetlosnu godinu smo daleko od primarne selekcije otpada na kućnom pragu

Iz stranke Pametno pozvali su Splićane da se u što većem broju odazovu današnjoj javnoj raspravi o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Splita, što će se u 16 sati održati u Banovini. - Gospodarenje otpadom u Gradu Splitu zaostaje za planom i sasvim je izvjesno kako nećemo ispuniti zadane zakonske ciljeve do 2020. godine: 75% odvojenog biorazgradivog komunalnog otpada, 70% odvojenog građevinskog otpada, 50% odvojenog papira, plastike, metala i stakla. U odnosu na prehodni plan, za razdoblje od 2007-2015, nije ostvaren niti jedan važan cilj koji nas približava zakonskim obvezama: nisu izgrađena reciklažna dvorišta, nije izgrađeno odlagalište glomaznog otpada, nisu postavljeni eko otoci, nije izgrađena kompostana. Svjetlosnu godinu smo udaljeni od primarne selekcije na kućnom pragu, skromno se ulaže u edukaciju, otpadom se gospodari kao i prije 50 godina: izmiješani komunalni otpad se iskrca na gomilu i zatrpa zemljom. Sanacija Karepovca se odgađa od 2005. i još uvijek je neizvjesno kad će se realizirati, iako je zakonski rok za njegovo zatvaranje 31.12.2017.

Izvor: Pametno.org, Slobodna Dalmacija

- Nadali smo se stoga da će novi Plan gospodarnja otpadom Grada Splita, pokazati strateški zaokret i ambiciju da Split, drugi grad u državi, bude pokretač i nositelj pozitivnih promjena, svijetli primjer kako se odgovorno postupa sa smećem i planira budućnost. Međutim, nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Splita upravo je suprotan. Neambiciozan, nejasan i nekonzistentan. U njemu je, nažalost, potpuno izostavljena razvojna komponenta – istaknula je Marijana Puljak, predsjednica Pametno.

Nekonzistentan je zato što su postavljene naizgled ambiciozne stope odvajanja otpada (primjerice u 2016. 23%, naspram 2015. - 12%) što istodobno nije praćeno jasnim akcijskim planovima i koracima koje će Grad i Čistoća poduzeti da bi to postigli. Očito je da su ciljane stope odvajanja otprilike poslagane ciljajući da tek na papiru zadovolje zakonski nametnutu obvezu do 2020. godine, ali Grad i Čistoća nemaju jasnu ideju, volju ili znanje kako da to postignu.

Plan je neambiciozan i zato što je potpuno izostavljen cilj 'primarna selekcija na kućnom pragu', ostavljajući ga na nivou 'pilot projekta' – temeljem kojega se tek planira slijedećih 7 godina analizirati mogućnost uvođenja primarne selekcije. Podsjećamo da je prethodni plan (za razdoblje 2007-2015) imao vrlo jasno postavljen taj cilj, tako da se novim planom službeno legalizira korak unatrag.

Unatoč tome što je primarna selekcija predviđena tek kao pilot projekt, a smanjenje biorazgradivog otpada do 35% se planira ostvariti tek izgradnjom Županijskog centra za gospodarenje otpadom, u budžetu je planirano ukupno 9 milijuna kuna za kompostere i posude za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima, i još 6 milijuna kuna za kompostanu?!

Plan je nerazvojan, dapače, šalje poruku da je strategija gospodarenja otpadom Grada Splita 'brigo moja prijeđi na drugoga': strpimo se još malo, brzo će Lećevica, pa ćemo naše škovace iskrcati Županiji. Ovakvim 'planom' Grad legalizira dosadašnju 'politiku zabijanja glave u prijesak' i kupuje vrijeme kojeg više nemamo, najavljujući barem još godinu kašnjenja sa zatvaranjem Karepovca iza zakonskog roka.

Istodobno drugi polako i ustrajno napreduju prema zadanim ciljevima razdvajanja otpada. Primjerice Ljubljana, po veličini grad sličan Splitu, u nekoliko godina je dosegnula stopu od 60% radzvojenog otpada, a do 2025. cilj je 78%.

Manji gradovi i općine, poput Preloga i nekoliko manjih općina Donjeg Međmurja, još bržim koracima napreduju, udružujući se u konzorcije pa uhodanim modelima zajednički rješavaju problem gospodarenja otpadom. Fokusirani na dostizanje zadanih ciljeva financiraju investicije iz namjenskih fondova.

Zanimljivo je da se ovim Planom većina ciljeva prebacuje na Grad Split kao nositelja, iako je u dosadašnjim izvješćima Čistoća bila odgovorni nositelj za većinu aktivnosti planiranih prethodnim Planom gospdarenja otpadom. Koja je dodana vrijednost i uloga Čistoće?

Čini se, nažalost, kako se nismo makli dalje od postignuća Strikana i Netijaka iz Veloga Mista. Split može i mora više od metenja ulica i zakopavanje otpada na hrpi! - navode iz Pametnog.

Povezani članci

Who's Online

We have 97 guests and no members online