Krećemo u četvrte izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine - dostavite svoja mišljenja i prijedloge

Općina Dugi Rat upravo provodi postupak određivanja sadržaja Strateške studije za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat. Jedan od razloga za ovu izmjenu jest uvrštenje u plan nove luke na području Jesenica. Postupak se provodi na temelju članka 68. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članaka i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. U postupku određivanja sadržaja strateške studije sudjeluju sljedeća tijela i/ili osobe određene posebnim propisima koji su navedeni ovdje. Javnost može i treba dostaviti svoja mišljenja i prijedloge na sadržaj strateške studije. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na klasu 022-05/16-01/312. Prije donošenja Odluke o sadržaju strateške studije, nadležno tijelo razmotrit će pristigla mišljenja i prijedloge javnosti, tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica područne (regionalne) samouprave. Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat će Odluku o sadržaju strateške studije objaviti na web stranici Općine Dugi Rat - dugirat.hr

Izvor: Općina Dugi Rat
Foto: Jakov Velić / Art Foto

Povezani članci

Who's Online

We have 159 guests and no members online