Predložite programe javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2021

Općina Dugi Rat objavila je javni POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2021. godinu. Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2021. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području. Prijedlozi programa pripremljeni i obrazloženi na način prenesen u nastavku teksta dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno s 02. studenog 2020. Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.

Općina Dugi Rat, objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2021. godinu

I.

U program javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2021. godinu uvrstit će se, u skladu sa Zakonom i ocjenom izvršenja za 2020. godinu djelomično ili u cijelosti svaka ustanova, udruga, društvo ili osoba čija je djelatnost od općeg interesa za Općinu Dugi Rat.

Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2021. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području.
 


II.

U PODRUČJU KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi:

 • redovna djelatnost ustanova, udruga, drugih organizacija i osoba u kulturi,
 • izdavanje časopisa i listova u kulturi,
 • organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti,
 • održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija,
 • akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva,
 • akcije i manifestacije u području glazbene, kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti, te kazališni programi,
 • programi međunarodne kulturne suradnje,
 • programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • programi zaštite i očuvanja putem istraživanja, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture i drugih kulturnih dobara od interesa za Općinu Dugi Rat,
 • akcije i manifestacije u svezi zaštite prirodne baštine i kulture življenja s prirodom na području Općine Dugi Rat.III.

U PODRUČJU SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • djelovanje sportskih udruga,
 • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.

 


IV.

U PODRUČJU OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI prijaviti se mogu sljedeći programi:

 • redovna djelatnost udruga iz područja socijalne skrbi,
 • potpore djeci i mladima,
 • briga i skrb o osobama starije životne dobi i invalidnim osobama,
 • aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • programi zaštite i očuvanja zdravlja,
 • programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

V.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi.

Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti: podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja predlagatelj osigurava iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Dugi Rat. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

Predlagatelj je dužan priložiti i izvješće o ostvarenju plana za 2019. godinu i Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2019. godinu – obrazac PROR-POT za 2019. godinu.

VI.

Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa, međutim svaki od njih mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.

VII.

Programi se iskazuju pojedinačno u prijavnicama za svako područje zasebno, a prijavnice se mogu preuzeti na web stranicama Općine www.dugirat.hr ili u prostorijama Općine Dugi Rat.

 

dugi rat


VIII.

Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.

Sredstva iz Proračuna Općine Dugi Rat neće se uplaćivati udrugama koje u zakonskom roku ne budu sastavile i predale Ministarstvu financija (FINA-i) propisane financijske izvještaje za 2020. godinu.


IX.

Prijedlozi programa pripremljeni na način utvrđen ovim pozivom dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno sa danom 02. studenog 2020. godine na adresu:

OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
21315 DUGI RAT
s naznakom „PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2021. G.“

Prijedlozi programa koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se uzeti u razmatranje niti uvrstiti u program javnih potreba Općine Dugi Rat za 2021. godinu.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na kontakt telefone Općine Dugi Rat 021/735-291 ili 021/734-900.

 

dugi rat - samo urbano

Povezani članci

Who's Online

We have 99 guests and no members online