Općina Dugi Rat traži 25 radnika na šest mjeseci za program javnih radova

Općina Dugi Rat objavila je javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima. Traži se (čak) 25 radnika. Vrijeme trajanje javnih radova je šest mjeseci. Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz Mjere javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pod nazivom "Radom za zajednicu i sebe" (više detalja u nastavku članaka). Prijave se podnose na adresu Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat od 25. travnja do 04. svibnja 2016. godine. Uz prijavu treba dostaviti: presliku osobne iskaznice, uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a za osobe koje se prijavljuju po točci 1.-3. dokaz o ispunjavanju kriterija iz tih točaka. Detaljniji opis poslova potražite u nastavku, gdje se nalazi i oglas javnog poziva...

NEK NAM ŽIVI, ŽIVI PLAĆENI RAD!

OPĆINA DUGI RAT

Na temelju Programa javnih radova na području Općine Dugi Rat, a u vezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima

JAVNI POZIV na području Općine Dugi Rat

Broj izvršitelja: 25
Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci

Opis poslova: radovi na zaštiti okoliša (ekologija) i zaštiti spomenika kulture (npr. ručno uklanjanje otpada iz okoliša; ručno sakupljanje otpada sa trgova, ostalih nerazvrstanih cesta, parkirnih površina, uređenih šetnica; čišćenje putova od korova u etno-eko selima Jesenice, Zeljoviće, Krug i Duće; radovi na čišćenju uređenju i bojanju info panoa i putokaza na tematskim stazama; popravak oštećenih panoa, putokaza i stupova na tematskim stazama Općine Dugi Rat; uređenje i popravak suhozida na pješačkim stazama; markiranje pješačkih staza; uređenje prostora oko spilje Turska peć kao prve pronađene ostave novca Splitskog područja; prokrčivanje zapuštenih pješačkih putova i staza na području starih sela; uređenje i održavanje prostora oko crkvice sv. Maksima na brdu Perun iznad sela Krug; uređenje i održavanje prostora oko dvostruke crkve sv. Stjepana i sv. Antuna Opata smještene u prostoru pretpostavljenog ranokršćanskog kompleksa prostora sadašnjeg groblja Sustipan u Sumpetru; itd.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz Mjere javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pod nazivom „Radom za zajednicu i sebe“, i to:

1. Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljske obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

2. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci.

3. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca.

4. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci.

5. Mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju:
- prijavljeni u evidenciji nezaposlenih do 4 mjeseca.

6. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu prethodno uključene u programe javnih radova:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci.

Prijave se podnose na adresu Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat od 25. travnja do 04. svibnja 2016. godine.

Uz prijavu treba dostaviti:
- presliku osobne iskaznice,
- uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
- za osobe koje se prijavljuju po točci 1.-3. dokaz o ispunjavanju kriterija iz tih točaka.

Povezani članci

Who's Online

We have 161 guests and no members online