VIDEO: Usvojen proračun općine Dugi Rat za 2018.

Sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održana je u četvrtak, 23.11. s početkom u 18 sati u prostorijama općinske vijećnice. Naši vijećnici su raspravljali o donjim točkama Dnevnog reda, iz kojeg izdvajamo usvajanje proračuna općine Dugi Rat za 2018. Video snimka sjednice je zahvaljujući Jakovu Veliću u nastavku članka. Pogledajte je. Za nestrpljive, najvažnije sa 7. sjednice je da su vijećnici nakon obrazloženja prijedloga proračuna za 2018. od strane našeg načelnika i šefice financija naše ooćine i nakon vijećničke rasprave i nekoliko upućenih (i prihvaćenih) amandmana naposljetku glasali i usvojili proračun općine Dugi Rat za 2018. Plan proračunskih prihoda općine Dugi Rat u 2018. iznosi 27,1 mil. kuna, dok se planiraju rashodi u iznosu od 31,1 mil. kuna. Manjak od 4 mil. kuna pokriti će se proračunskim viškom iz prethodnih godina. Eto, imamo proračun za 2018. Već u studenom. Kao jedna od prvih JLS u RH. Čestitamo načelniku, općinskim službama i našim vijećnicima! Valja nam samo kvalitetno raditi na njegovom izvršenju.. 

Pogledajte video snimku 7. sjednice općinskog vijeća u nastavku teksta, a klikom na poveznice točaka dnevnog reda možete se upoznati s detaljima prijedloga proračunskih programa i njegovih projekcija.

1. i 2. Usvajanje zapisnika sa 5 i 6. sjednice Općinskog vijeća
3. Usvajanje Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
    3.1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini
    3.2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini
    3.3. Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.4. Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.5. Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.6. Proračun Općine Dugi Rat za 2018. godinu
           
a) Projekcija plana proračuna - opći dio
            b) Projekcija plana proračuna - posebno
            c) Plan razvojnih programa
    3.7. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu
4. Plan nabave za 2018. godinu (materijali će se dostaviti naknadno)
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Dugi Rat
6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Splitu

7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

Video: Jakov Velić / TvDR

Povezani članci

Who's Online

We have 106 guests and no members online