Pametno: Jamstveni zakoni su irelevantni, štetni i neostvarivi

Stranka Pametno reagirala je na najavljeno usvajanje nekoliko zakona kojima je MOST uvjetovao ulazak u koaliciju, a prije rasprave o programu i imenovanju članova nove vlade te naknadnog djelomičnog odustajanja od ubrzanog pretvaranja "jamstava" u zakone. Suprotno proklamiranom, ovaj prijedlog je, smatraju u Pametno, irelevantan, štetan i u neskladu s očekivanim učincima. Pojasnili su i zašto - Smanjenje masa za plaće neće imati učinka na velike gradove, već samo na najsiromašnije JLS, njih najviše 150, čiji prihodi u prosjeku iznose oko 5, a vrlo rijetko prelaze 10 milijuna kuna. Nadalje, prijedlog je štetan jer se dodatno slabe i onako preslabi administrativni i stručni kapaciteti JLS. Zbog smanjenja plaća mogli bi otići njihovi najstručniji djelatnici. Pametno se pritom zalaže za drugačiji pristup, za izradu dugoročnih, sveobuhvatnih i promišljenih politika, kao osnovu i preduvjet za izradu zakona. U svezi reforme lokalne samouprave predlažu temeljit preustroj i značajno smanjenje broja jedinica lokalne i područne samouprave, ustrojavanje 5 regija i oko 125 urbanih centara, kojim će se smanjiti broj karijernih lokalnih političara, a ne stručnjaka, tri puta. Predlažu i jačanje stručnih i administrativnih kapaciteta za obavljanje svih javnih funkcija, posebno za bolje korištenje EU fondova te dodatnu fiskalnu decentralizaciju nakon provedenog teritorijalnog preustroja, koji podrazumijeva preuzimanje veće odgovornosti i otvara mogućnost zadovoljenja potreba i rješavanja problema na razini najbližoj građanima.

Izvor: DalmacijaNews, Pametno.org

PROČITAJ VIŠE..

Povezani članci

Who's Online

We have 189 guests and no members online