Dugoratska troska nije opasna

SanacijaUnatoč protivljenju Mjesnog odbora Suhač, za sanaciju sadroloma "Slane stine-Karakašica" moći će se koristiti jalovina troske ferokroma iz bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu. To stoji u priopćenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, u utorak dostavljenog javnim glasilima. Inspekcija zaštite okoliša redovito nadzire sanaciju terena u Dugom Ratu i pritom je utvrđeno da se sanacija provodi u skladu s odobrenim projektima. Inspekciji je predočena dokumentacija da troska nije opasna ni radioaktivna ...


PRIOPĆENJE IZ MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA

Piše: T.P. / Slobodna Dalmacija
Izvor: Slobodna Dalmacija


  Navodi se da je Ministarstvo dalo mišljenje o elaboratu podobnosti materijala za sanaciju, uvjetujući da se može koristiti materijal koji nema svojstvo opasnog otpada i nije radioaktivan.

SanacijaInspekcija zaštite okoliša redovito nadzire sanaciju terena u Dugom Ratu i pritom je utvrđeno da se sanacija provodi u skladu s odobrenim projektima. Inspekciji je predočena dokumentacija da troska nije opasna ni radioaktivna.

Naime, analizu sastava troske iz Dugog Rata napravio je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada 2009. godine.

Rezultati analize pokazuju da materija nema svojstva opasnog otpada ni povišenu radijaciju te se kao takva može koristiti u okolišu. Inspekcija nema saznanja daje počelo odlaganje troske u kamenolomu. Uskoro će se obaviti nadzor na toj lokaciji.

Drugi inertni materijali, kao što su premljeveni ostaci betona, bez primjesa metala, građevinska šuta, opeka, keramika i građevinski materijal na bazi gipsa mogu se koristiti za sanaciju, sve u skladu s rudarskim projektom sanacije sadroloma "Slane stine - Karakašica", kaže se u priopćenju.

Povezani članci

Who's Online

We have 572 guests and no members online