Projekt uvala dobila suglasnost za sanaciju terena bivše tvornice

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dalo je suglasnost na Sanacijski program tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura "Dalmacija" Dugi Rat, koji je izradio i prema primjedbama savjetodavnog stručnog povjerenstva dopunila tvrtka "Dvokut ecro" iz Zagreba u svibnju 2015., a na zahtjev tvrtke "Projekt Uvala" iz Dugog Rata, lokalnog predstavnika vlasnika dijela prostora bivše tvornice. "Projekt Uvala" obvezna je provesti mjera zaštite okoliša, mjera zaštite na radu i provedbe programa praćenja stanja okoliša tijekom i nakon provedene sanacije. Sanacija štete u okolišu mora se provesti u roku od dvije godine! Način sanacije je sljedeći: s lokacije treba ukloniti postrojenje koje je služilo za oplemenjivanje troske, odložena troska, odnosno njen sastav, nema znatnog negativnog utjecaja na zdravlje ljudi pa može ostati na lokaciji bez daljnje obrade, dio ostatnog materijala ostao nakon obrade troske i građevni otpad s lokacije iskoristiti će se na lokaciji za poravnavanje terena i stvaranje predispozicija za izgradnju turističkog kompleksa, a dio ostatnog materijala bez odlaganja na nekoj drugoj lokaciji može se odmah  iskoristi u cestogradnji ili za neku drugu odgovarajuću namjenu. Troska se neće vaditi iz mora već samo morski otpad i betonski blokovi..

NAKON VIŠEGODIŠNJEG ZASTOJA NASTAVLJA SE SANACIJA PROSTORA BIVŠE TVORNICE U DUGOM RATU

Projekt uvala dobila suglasnost za sanaciju terena bivše tvornice

Piše: Mladen Banović
Foto: Ante Čizmić / Cropix

Pred tvrtkom "Projekt uvala" je sad niz koraka, odnosno aktivnosti, koje treba poduzeti da bi se sanacija obavila i dovršila u skladu sa Sanacijskim programom i Mjerama zaštite okoliša u vremenu u dvije godine.

Projekt uvala dobila suglasnost za sanaciju terena bivše tvornice

Ishođenje lokacijske dozvole neće biti potrebno ako "Projekt uvala" kupi sedam katastarskih čestica na području bivše tvornice koje su sada u vlasništvu Republike Hrvatske. Općina Dugi Rat trebati će izmjeniti UPU-a  T-zona "Dalmacija" na zahtjev "Projekt Uvale", kako bi se uskladio način sanacije i planirana namjena.

Građevinsku dozvolu za provedbu sanacijskih radova na lokaciji bivše tvornice "Projekt Uvala" neće biti potrebno ishoditi. No trebati će sklopiti ugovor s pravnom osobom koja ima dozvolu za gospodarenje građevnim otpadom, te ishoditi koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra za provedbu sanacije na pet katastarskih čestica.

Projekt uvala dobila suglasnost za sanaciju terena bivše tvornice

Radovi se moraju izvesti u skladu s usuglašenim i odobrenim Sanacijskim programom iz svibnja 2015. U okviru pripremnih radova s lokacije ukloniti građevine i industrijsko postrojenje za separaciju metala.

Građevni otpad koji je nastao rušenjem tvornice te betonske blokove i ostali otpadni građevni materijal usitnit će se na lokaciji na mobilnom uređaju za oporabu građevnog otpada te koristiti za uređenje same lokacije. Na cijelu lokaciju će se postaviti završni sloj debljine 40 cm koji će se sastojati od oporabljenog građevnog otpada, te čistog građevnog materijala po potrebi. Završna kota platoa iznosit će 2,30 m n. m.


SANACIJSKI PROGRAM TVORNIČKOG KRUGA BIVŠE TVORNICE FEROLEGURA U
DUGOM RATU   -  VELJAČA 2015.  (PDF) Nakon provedenih radova sanacije ovlaštenik koji je nadzirao radove treba dostaviti izvješća o provedenim radovima Ministarstvu do srpnja 2017. u svrhu izdavanja potvrde o provedenim radovima.

sanacija prostora tvornice u dugom ratu

Povezani članci

Who's Online

We have 571 guests and one member online

  • admin