U rad puštena Sunčana elektrana Vis

HEP je na Visu u petak otvorio trenutno najveću solarnu elektranu u Hrvatskoj. Solarna elektrana nedaleko naselja Žena Glava na brdu Griževa glavica vrijedna 31 milijun kuna i snage 3,5 MW godišnje će proizvoditi, bez poticaja i na potpuno tržišnoj osnovi, oko pet milijuna kilovatsati (kWh) električne energije, čime se mogu podmiriti potrebe oko 1.600 kućanstava. Viška solarna elektrana, prva je izgrađena na otocima i prva od sedam HEP-ovih solarnih elektrana koje će biti pokrenute do kraja 2020. Radove na elektrani kao i sustav upravljanja i održavanja potpisuje tvrtka Končar, dok su poslovi nadzora i građenja pripali firmi Fractal iz Splita. U elektrani je instalirano 11.200 fotonaponskih modula, izvedena je srednjenaponska kabelska mreža duljine 5,2 km te je ugrađeno pet frekvencijskih pretvarača nazivne snage 720 kW, koje je kao jedan od ključnih elemenata elektrane, razvio i proizveo Končar. Sustav upravljanja i nadzora rada elektrane također je razvijen i proizveden u Končaru. Uz sunčanu elektranu Vis instalirat će se baterijski spremnik snage 1 MW i kapaciteta 1,44 MWh, prvi takve veličine u Hrvatskoj.

Izvori: Jutarnji list, 24sata

Izgradnjom sunčane elektrane, otok Vis dobio je vlastiti izvor obnovljive energije i veću sigurnost opskrbe električnom energijom, posebno u razdobljima povećane potrošnje tijekom turističke sezone.

HEP planira do 2030. godine izgraditi novih 1.500 MW proizvodnih kapaciteta, od čega gotovo polovinu u vjetroelektranama i sunčanim elektranama, što odgovara snazi NE Krško. Investicijski ciklus izgradnje sunčanih elektrana u razdoblju od 2019. do 2023. godine vrijedan je 750 milijuna kuna.

U tijeku je izgradnja sunčane elektrane Marići kod Žminja, snage 1 MW i vrijednosti 9 milijuna kuna, SE Kaštelir 2, također u Istri (2 MW, 15 milijuna kuna), SE Cres, najveće sunčane elektrane u izgradnji u Hrvatskoj (6,5 MW, 41 milijun kuna), SE Obrovac (5,5 MW, 42,6 milijuna kuna), SE Vrlika Jug (2,1 MW, 11 milijuna kuna) i SE Stankovci (2,5 MW, 26,3 milijuna kuna).

Do kraja 2020. u komercijalni će rad biti puštena i VE Korlat (snage 58 MW i vrijednosti investicije više od 500 milijuna kuna), prva vjetroelektrana u proizvodnom portfelju HEP-a. Napokon i neka domaća, rekli bi cinici.

Povezani članci

Who's Online

We have 343 guests and no members online