Hrvatske ceste sudski od Općine Šestanovac traže 2,1 milijun kuna

šestanovacToliko željena i spominjana šestanovačka zaobilaznica Vukušića strana - Zadvarje, o čijem se značaju govorilo još osamdesetih godina prošlog stoljeća i u čiju je svrhu učinjeno i idejno rješenje, očito će završiti u ropotarnici povijesti. Iako su Hrvatske ceste nekoliko puta tražile od Općine Šestanovac obračunavanje komunalnog doprinosa za premještanje dijela D 39 (Zadvarje-Vukušići), što je na koncu i učinjeno i kasnije naplaćeno, od svega neće biti ništa! Umjesto gradnje, HC su tužile Općinu Šestanovac zbog naplaćenoga komunalnog doprinosa od 2.143.000 kuna ...
Hmm.. hoće li tako hitri HC i Dugoraćane tužiti zbog u hipu potrošenog kumunalnog doprinosa od famozne, 40 godina već najavljivane brze ceste. Koja samo što nije...

ŠESTANOVAČKA ZAOBILAZNICA OSTALA NA PLANOVIMA

Hrvatske ceste sudski od Općine Šestanovac traže 2,1 milijun kuna

Piše: Mladen Nejašmić / Slobodna Dalmacija
Izvor: Slobodna Dalmacija


- Smatramo da HC moraju povući tužbu kako bismo u zajedničkom interesu riješili nastali problem. Osim toga, HC su već odavno trebale početi radove na rekonstrukciji D62 Šestanovac-Lovrinćevići koja je potpuno devastirana prilikom gradnje autoceste, ali, nažalost, radovi ni do danas nisu počeli - veli načelnik općine Šestanovac Pave Čikeš.

Naime, realizacija novog dijela D 39, odnosno brze ceste, planirana je u etapama. Poprečni profili također bi se rješavali u dvije faze kao dvotračna, odnosno konačno četverotračna prometnica, što bi svakako ovisilo o dinamici izgradnje okolne cestovne mreže. Projektom je planirano da ulaz u općinsko središte i buduću gospodarsku zonu bude preko deniveliranog čvorišta Šestanovac.

Takvim pristupom problemu napokon bi se riješila gužva u mjestu, a sekundarna cestovna mreža ostvarila bi nesmetane poprečne veze s istočnim, odnosno zapadnim dijelom općine.

Tom istom cestovnom mrežom, uključujući i postojeću državnu prometnicu, povezuju se buduće građevinske zone i radna zona Šestanovac te se objedinjuje dio lokalne mreže okolnih naselja.

Povezani članci

Who's Online

We have 157 guests and no members online