Visok životni standard stvara se samo u proizvodnim poduzećima

Ivica Veža Industrija u Dalmaciji, da li ne? Već godinama naglašavam, kako studentima, tako i na brojnim predavanjima: životni standard se stvara samo u poduzećima, odnosno visoki životni standard stanovništva posljedica je većih i učinkovitijih aktivnosti industrijskih poduzeća. Sve države i regije koji su svoj razvoj temeljile na industriji nisu osjetile globalnu gospodarsku krizu, ili ako su je i imali, iz nje su brzo izašli. Samo kroz inovacije može se povećati konkurentnost i time životni standard. Da bi se donijela ispravna odluka o opstanku industrije u nekoj regiji, odnosno gradu, nužno je uzeti u obzir velik broj relevantnih informacija. Navesti ću samo neke...

PRILOG RASPRAVI O POTREBI INDUSTRIJE U DALMACIJI

Visok životni standard stvara se samo u proizvodnim poduzećima ‘

Piše: prof.dr.sc. Ivica Veža
Izvor: Slobodna Dalmacija


Navesti ću samo neke: Mega trendovi: treći milenij prati nekoliko mega trendova: starenje stanovništva, individualizam, razvoj ključnih naprednih tehnologija, globalizacija, urbanizacija (sve veći postotak stanovništva živi u gradovima) i održivi razvoj. Posebno se istražuju ključne napredne tehnologije: napredni materijali, mikro/nano elektronika, nanotehnologija, fotonika, biotehnologija i napredni proizvodni sustavi. Ove tehnologije smatraju se glavnim pokretačima koji će doprinijeti konkurentnosti u idućih 20 godina...

Četvrta industrijska revolucija. U posljednjih 250 godina razvijene su tri industrijske revolucije. 1. Industrijska revolucija razvijena je krajem 18. stoljeća kao strojarska proizvodnja s pogonom na vodu i paru. Početkom 20. stoljeća razvijena je 2. industrijska revolucija, koju karakterizira masovna proizvodnja temeljena na odjelima, a rad pokreće električna energija. Početkom 70-ih godina prošlog stoljeća pokreće se 3. industrijska revolucija kroz razvoj elektronike,

informacijsko-komunikacijske tehnologije i industrijskih robota uz daljnju automatizaciju proizvodnje. Posljednje godine prati razvoj 4. industrijske revolucije, tzv. Industry 4.0, koja se temelji na kibernetsko-fizičkom proizvodnom sustavu. Njemačka je u razvoj ovog nacionalnog programa uložila 500 milijuna eura u trogodišnjem razdoblju.

Proizvodnja u urbanim sredinama. S obzirom na gore navedene mega trendove i razvoj 4. industrijske revolucije na razini Europe istražuju se dvije značajne teme: Zelena proizvodnja (čista, održiva i resursima učinkovita tvornica) i Tvornica u urbanoj sredini, odnosno u velikim gradovima (pametna tvornica u blizini mjestu stanovanja zaposlenika).

Već godinama naglašavam, kako studentima, tako i na brojnim predavanjima: životni standard se stvara samo u poduzećima, odnosno visoki životni standard stanovništva posljedica je većih i učinkovitijih aktivnosti industrijskih poduzeća. Sve države i regije koji su svoj razvoj temeljile na industriji nisu osjetile globalnu gospodarsku krizu, ili ako su je i imali, iz nje su brzo izašli. Samo kroz inovacije može se povećati konkurentnost i time životni standard.

U cilju razvoja industrije bilo bi dobro primijeniti Triple Helix (trostruka spirala) model, odnosno povezati gospodarstvo (posebno privatni sektor), znanstvenoistraživačke ustanove (sveučilišta i institute) i državne institucije (ministarstva, agencije, županije, gradove i dr.J. U razvijenim zemljama to se rješava uvođenjem klastera.

Povezani članci

Who's Online

We have 180 guests and no members online