Žene i različitosti

žene umjetniceNADOPUNA: Produžen je rok za predaju radova umjetnica/studentica umjetnosti koji će biti izloženi na putujućoj prekograničnoj izložbi pod nazivom „Žene i različitosti“. Za više informacija o inicijativi, organizatorima i načinu prijave molimo posjetite internet stranicu razlicitosti.org.
Ekumenska inicijativa žena Omiš i Li-Woman objavljuju javni poziv za umjetnice/studentice umjetnosti za prijavu umjetničkih radova radi izlaganja na izložbi "Žene i različitosti“. Izložba de biti postavljena u četvrtom kvartalu 2013. u Livnu (BiH), a nakon toga u Omišu (HR) i trajati će na svakoj od navedenih lokacija po mjesec dana. Izložba je jedna unizu dvanaestomjesečnih aktivnosti koje u partnerstvu organiziraju obje organizacije kao dio prekogranične inicijative nazvane Premošćivanje različitosti ...

Žene i različitosti

Piše: Carolyn Boyd Tomasović
Izvor: razlicitosti.org, eiz.hr

 
Navedena inicijativa financirana je od strane prekograničnog programa EU (IPA) i FLOW Fonda Ministarstva vanjskih poslova Nizozemske. Ovaj višeslojni projekt, u okviru kojeg je prekogranična izložba jedna od pet aktivnosti ima sljedeće ciljeve:

-  povedano sudjelovanje žena u lokalnim i prekograničnim inicijativama koje se bave pitanjima tolerancije i suradnje u međuetničkim i međukulturnim odnosima;

-  povedana javna vidljivost kreativnog angažmana žena, kao aktivnih građanki kojim doprinose inkluziji i socijalnoj koheziji u svojim zajednicama.

Povezani članci

Who's Online

We have 101 guests and no members online