Hrvatsku očekuje bum konzaltinga u pripremi projekata za fondove EU

eu projektiMinistar Branko Grčić i predsjednik Uprave HBOR-a Anton Kovačev predstavili su Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. te Program kreditiranja projekata kandidata za program IPA u suradnji s HBOR-om. Cilj ovih programa je pomoći poduzetnicima i jedinicama lokalne samouprave u financiranju i sufinanciranju projekata koji se kandidiraju za sredstva iz EU IPA (Instrumenata za pretpristupnu pomoć) fondova te priprema za strukturne fondove koji nas čekaju nakon ulaska u Uniju. Grčić je istaknuo kako se Hrvatska do sada nije iskazala u iskorištavanju dostupnih sredstava EU, te da Hrvatsku očekuje bum na području konzaltinga u pripremi projekata za EU fondove. Najveći problem je deficitarnost novca za pripremu projekata, posebice u slabije razvijenim i potpomognutim jedinicama lokalne samouprave kojima su ta sredstva i najpotrebnija. "Upravo su za njih ovi programi stvoreni. Do sada je već bilo sličnih programa u suradnji s HBOR-om, no oni su pokrivali samo IPARD projekte za ruralni i poljoprivredni razvoj. Ovim programima proširujemo se na sve IPA projekte", objasnio je Grčić...

PRIPREMA, POZOR, START

Hrvatsku očekuje bum konzaltinga u pripremi projekata za fondove EU

Piše: Alenka Nimac / Business.hr
Izvor: Business.hr

Programima Ministarstva poduprijeti će se budući, ali i već pokrenuti projekti. Oni obuhvaćaju četiri potprograma; pripremu regionalnih projekata, pripremu lokalnih projekata na potpomognutim područjima, sufinanciranje provedbe već prihvaćenih projekata od EU te pripremu nacionalnih strateških projekata. Naglasak je stavljen na prva dva, u koja će biti uloženo i znatno više sredstava.

Predviđeni financijski okvir je 30 milijuna kuna nepovratnih sredstava iz fonda Ministarstva regionalnoga razvoja. Potencijalni korisnici su jedinice lokalne, regionalne i područne samouprave, javna tijela, državni ili lokalni fondovi, agencije i ustanove, neprofitna i državna trgovačka društva, lokalna komunalna poduzeća, turističke zajednice, gospodarske, poljoprivredne i obrtničke komore ...

PROČITAJTE VIŠE...

Povezani članci

Who's Online

We have 339 guests and no members online