Analiza poduzetih mjera tijekom proteklih vremenskih nepogoda uzrokovanih snijegom

analiza provedenih mjeraU dvorani Županijske skupštine u Splitu 26. veljače je, na poziv splitsko-dalmatinskog župana Ante Sanadera, održan sastanak s ciljem analize poduzetih mjera tijekom proteklih vremenskih nepogoda uzrokovanih snijegom. Uz župana sastanku su nazočili načelnik i članovi županijskog Stožera zaštite i spašavanja te gradonačelnici i načelnici s područja Splitsko -dalmatinske županije, koja su bila zahvaćena snježnom nepogodom. Na temelju zapažanja Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije te svih angažiranih službi, kao i izvješća gradova i općina s ugroženih područja - Županije, na sastanku je prezentirana raščlamba o snježnoj nepogodi i mjerama zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima, s ciljem detektiranja eventualnih propusta, kako bi u sličnim situacijama građanima mogla biti pružena još veća sigurnost ...

NIŠTA NAS NE SMIJE IZNENADITI

Izvor: DUZUS

Sastanku su iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje, uz ravnatelja Jadrana Perinića, prisustvovali: 

  • Stjepan Huzjak, zapovjednik civilne zaštite RH
  • Branko Smrekar, Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja
  • Marijana Klanac, tajnica Kabineta ravnatelja
  • Petar Škorić, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split
  • Petar Vitas, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb

analize poduzetih mjera tijekom proteklih vremenskih nepogoda

Na samom početku, nazočnima se obratio ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Jadran Perinić. Zahvalio je županu na organizaciji sastanka i velikom odazivu, što, kako je rekao, govori o uočenoj nužnosti raščlambe svih poduzetih aktivnosti od strane države i lokalne zajednice, a s ciljem detektiranja eventualnih propusta, kako bi u sličnim situacijama građanima mogla biti pružena još veća sigurnost.

Pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split Petar Škorić prezentirao je preventivne mjere zaštite i spašavanja za zimske uvjete koje su poduzete prije izbijanja snježne nepogode, kao i ostale aktivnosti poduzete po izbijanju i nakon snježne nepogode.

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Splitsko - dalmatinske županije Luka Brčić nazočne je upoznao s ulogom i aktivnostima Županije i lokalne zajednice u snježnoj nepogodi te iznio kronologiju svih operativnih radnji poduzetih u cilju neposredne zaštite, pomoći i spašavanja stanovništva.

analize poduzetih mjera tijekom proteklih vremenskih nepogoda

Nakon provedene rasprave, između ostalog je zaključeno da: 

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u cilju unapređenja sustava za zaštitu i spašavanje trebaju, sukladno vlastitom dokumentu procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, donijeti kvalitetne planove zaštite i spašavanja u kojima će razraditi sve mjere zaštite i spašavanja prema utvrđenim ugrozama te za iste osigurati potrebne snage i sredstva
  • putem koordinacije i zapovijedanja u svim zajednicama, potrebno je osigurati provedbu principa supsidijarnosti i time planski utvrditi kada i kako se koriste lokalne, regionalne i državne snage i sredstva za zaštitu i spašavanje
  • permanentno provoditi osposobljavanje čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, stožera za zaštitu i spašavanje, vatrogasnih zapovjedništava, zapovjedništava civilne zaštite, vatrogasnih postrojbi, postrojbi civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite, voditelja skloništa, udruga građana, pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave kroz redovnu djelatnost i drugih koji se na bilo koji način mogu angažirati na poslovima zaštite i spašavanja.

Povezani članci

Who's Online

We have 64 guests and no members online