MATRA projekt na lokaciji Dugi Rat

U Dugom Ratu se u ponedjeljak 30. listopada 2006. održao sastanak s ciljem definiranja zahtjeva općine za prenamjenu prostora tvornice Dalmacija Dugi Rat. Taj susret je trebao poslužiti i kao podloga za nadopunu razvojnog rješenja lokacije Dugi Rat od strane arhitektonskog tima Matra projekta Novih svjetionika hrvatskog Jadranai pokušati povećati korisnost istoimenog projekta za daljnje razvojne projekte same općine čiji je integralni dio razvoj lokacije bivše tvornice Dalmacija ...

Piše: Ivana Meštrov  /Ured za obalu UHA

Nakon što su od strane gsp. Vukovića bili prezentirani kompleksni vlasnički odnosi same lokacije koji ostaju takvim i nakon kupnje većeg dijela od engleskog investicijskog fonda, načelnik je naglasio interese općine unutar samog procesa koji bi išli ka partnerstvu s investitorom u vidu izgradnje dvorane, vatrogasnog doma i ambulante za dobrobit čitave zajednice.

Naime 35 posto površine lokacije tj. površina od 34 ha na kojem je bila tvornica CG Stupovi je proglašena javnim dobrom. Za razvoj samog projekta lokacije važno je uključiti i taj dio kao i dio morskog pojasa. Sve je to sastavni dio županijskog promišljanja usuglašavanja UPU-a (urbanističkog plana uređenja); plana oko lokacije i njegove isključivo turističke zone/namjene.

Želja je općine da im Vlada prepusti upravljanje istim i tako postati ravnopravnim pregovaračem s ciljem javno-privatnog partnerstvo s investitorom. Istovremeno, država je spremna prepustiti lokalnim vlastima državnu imovinu samo na osnovu elaboriranih projekata, sugestije su koje dolaze iz Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Viđenje sudionika u projektu Matra je da se pozicija Općine Dugi rat kao partnera u pregovaračkom procesu o uređenju lokacije tvornice može postići kroz strateško planiranje. Potrebno je kreirati sinergiju između investitora i lokalne zajednice kroz razvoj modela Privatno-javnog partnerstva. Taj proces se može definirati kroz preklapanje aktualnih prijedloga investitora s rezultatima jednoipolgodišnje angažiranosti Matra projekta i arhitektonskog ureda Ante Kuzmanić u pronalaženju rješenja za lokaciju tvornice Dalmacija.

Matra projekt ima kao namjeru daljnje razraditi projekt Arhitektonskog ureda Ante Kuzmanić, unijeti nadopune u skladu s novom pregovaračkom pozicijom i prikazati ga građanima Dugog rata na prikladnoj izložbi-javnoj raspravi krajem siječnja 2007. godine.


MATRA projekt na lokaciji Dugi Rat

Piše: Mladen Banović

Matra projekt za Dugi RatDiskusije, komentari i sugestije radi usklađivanja i zajedničkog definiranje programatskih prijedloga Općine, investitora kao budućeg korisnika prostora i prijedloga Biroa Ante Kuzmanić iz "Novih svjetionika hrvatskog Jadrana" oko lokacije bivše tvornice Dalmacija Dugi Rat bile su "na tapetu" sastanka održanog 30. listopada u Općinskoj vijećnici.

Radni sastanak s ciljem nadopune razvojnog rješenja - lokacije Dugi Rat arhitektonskog tima MATRA projekta tj. iskoristivost i korisnost MATRA projekta za daljnje razvojne projekte same općine čiji je integralni dio razvoj lokacije bivše tvornice Dalmacija, samo je djelomično uspio.

Na sastanku je izostao predstavnik investitora, a ni Općina Dugi Rat u definiranju budućnosti ove lokacije, sada kad je napokon poznat investitor i njegovi planovi, (ali još ne i projekti), ne bi "stala" iza detaljnije razrađenog idejnog plana rješenja MATRA projekta u kojem bi bili uključeni i neki prijedlozi od interesa lokalne zajednice, već bi samo surađivala s investitorima u razradi njihovih prijedloga 
 

Urbotanscape
Projekt “URBOTANSCAPE“ © (urban–botanic–landscape) © abAK (HR) Split
Projekt predviđa nastajanje urbanog turističkog područja uhvaćenog između prirode i urbanizacije duž "splitske rivijere" i istovremeno ukidanje zagađenog industrijskog kompleksa u Dugom Ratu.

Sastanku su prisustvovali Domagoj Vuković, načelnik općine Dugi Rat, Jerko Roglić, donačelnik općine; Ante Kuzmanić, Studio Ante Kuzmanić i Samuel Martin, Studio Ante Kuzmanić, Matra arhitektonski tim; Vedran Mimica, Matra projekt koordinator, prodekan Berlage Instituta; Saša Žanko, Matra projekt koordinatorica; te Mladen Banović, predstavnik civilnog društva na lokaciji Dugi Rat i Ivana Meštrov, Coastline office/Ured za obalu, UHA. 

Od pozvanih sudionika spriječeni su bili Damir Prka, Dalmatiainvestment, predstavnik investitora i Marko Sančanin, iz arhitektonske grupe Platforma 9,81.

Matra projekt za Dugi Rat
 

Kompleksni vlasnički odnosi

Nakon što su od strane g. Vukovića još jednom bili prezentirani kompleksni vlasnički odnosi same lokacije koji ostaju takvim i nakon kupnje većeg dijela od engleskog investicijskog fonda, načelnik je naglasio interese općine unutar samog procesa koje bi išle ka partnerstvu s investitorom u vidu izgradnje dvorane, vatrogasnog doma i ambulante za dobrobit čitave zajednice. Također, načelnik Vuković prenio je ostalim sudionicima i idejne i programske namjere investitora, te su ti programi bili uspoređeni i s prijedlogom razrađenim od strane Studija Ante Kuzmanić za istoimenu lokaciju.
 
Tijekom daljnje rasprave s Jerkom Roglićem, donačelnikom općine Dugi Rat (načelnik je od 12 sati imao neodgodivih obveza na Radiju Split gdje je bio gost emisije o ne/radnoj nedjelji) došlo se do zaključka da Općina Dugi rat za partnersko sudjelovanje u pregovaračkom procesu o uređenju lokacije bivše tvornice i poradi daljnje transparentnosti projekta, mora sama imati detaljnije razrađen idejni plan rješenja za lokaciju, koji se može razviti u procesu s arhitektonskim biroom Ante Kuzmanić.

MAtra projekt za Dugi Rat


Prezentacija projekta

Također, predloženo je da se dosadašnji idejni program za lokaciju prezentira od strane arhitekta Samuela Martina iz arhitektonskog biroa Ante Kuzmanić tijekom sljedeće sjednice Općinskog vijeća (ili dogovorenog zasebnog sastanka s predstavnicima poglavarstva) radi zajedničke diskusije i usuglašavanja oko istog.

Nakon sastanka održanog u Općini Dugi Rat, načelnik Domagoj Vuković je dobio iz ureda Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) zaključke sastanka kojem je dijelom prisustvovao (zamjenio ga je donačelnik) a po kojima bi se pred vijećnicima ili Poglavarstvom održala prezentacija Matra projekta Dugi Rat, s krajnjim ciljem definiranja zahtjeva općine za prenamjenu prostora tvornice Dalmacija.

Matra projekt za Dugi Rat


Općina nije zainteresirana za razradu idejnog plana rješenja za lokaciju

Načelnik općine ipak nije zainteresiran za organizaciju takvog sastanka i ne bi "kao Općina" - "sad kad napokon imamo investitora i planove i projekte koji su već u razvoju" - "stao" iza Matrinog projekta Dugi Rat, već bi samo "surađivao s investitorima u razradi njihovih prijedloga".

Interna prezentacija općinarima i diskusija, u svijetlu ovih okolnosti, otpada, a ne prolazi ni uključivanje Općine u detaljniju razradu idejnog plana rješenja za lokaciju u kojem bi bili uključeni i neki prijedlozi od interesa lokalne zajednice, koji se može razviti u procesu s arhitektonskim biroom Ante Kuzmanić. I to sasvim besplatno, što nije nevažno spomenuti, budući da projekt financira Matra projekt Berlage Instituta i nizozemske vlade.

Koliko je mudro za jednu malu lokalnu zajednicu odbiti besplatnu stručnu pomoć u ničim obavezujućoj razradi idejnog plana projekta jednog od mogućih rješenja za lokaciju, koji se ne bi kosio s dosad izrečenim (ali još ne i na papiru viđenim) idejama i programskim namjerama investitora, pogotovo u situaciji u kojoj ta ista Općina upravo traži od Vlade prepuštanje prostora na lokaciji koji se vodi pod "Javnim dobrom", a koji je u vlasništvu države, s argumentacijom nikakvog (koliko je meni poznato) opipljivog plana, projekta ili idejnog rješenja što s tim prostorom kani učiniti, vrijeme (a možda i projekti investitora?) će pokazati...

Matra Projekt


MATRA projekt na lokaciji Dugi Rat se nastavlja

MATRA projekt na lokaciji Dugi Rat se nastavlja. Arkitekti iz arhitektonskog biroa Ante Kuzmanić uputiti će investitoru pismo, svojevrsni "poziv na suradnju", u kojem će se objasniti ciljevi MATRA projekta, što je do sada napravljeno na njegovoj realizaciji oko lokacije Dugi Rat i što će biti očekivani rezultat projekta do kraja svibnja 2007., kad bi se MATRA projekt trebao završiti.

Projekt koji podržava socijalnu transformaciju ne može biti neosjetljiv prema globalnom kapitalu, stoga će se predložiti suradnja na projektu - prijedlogu razvoja lokacije koji će biti prikazan na izložbi i javnoj raspravi građanima Dugog Rata i medijima, kao rezultat 1,5 godišnjeg ispitivanja mogućnosti razvoja lokacije zatvorene i zapuštene tvornice Dalmacija

Ovaj projekt je, za one koji su zaboravili, podržan od premijera Sanadera, a predstavnik Ministarstva prostornog planiranja i Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom su u povjerenstvu projekta.

Na temelju suradnje s investitorom i (eventualno) lokalnom zajednicom (Općinom) nadopunit će se dosadašnji projekt. U slučaju izostanka suradnje s investitorom, dosadašnji projekt o kojem je bilo u više navrata riječi i na ovim internet stranicama, nadopunit će se uvažavajući dosad iznesene planove investitora i poznate primjedbe lokalne zajednice.

MAtra projekt


U siječnju javna izložba projekta i javna rasprava

Nastavak sastanku i sljedeća aktivnost organizirana u sklopu Matra projekta biti će izložba i javna rasprava koja bi se održala u siječnju 2007. i unutar koje bi ured Ante Kuzmanića građanima Dugog Rata i svim zainteresiranima prikazao arhitektonsko-urbanističko rješenje proizašlo iz njegovih zaključaka.

Pozivnicu na izložbu, kojom počinje završna faza Matra projekta za lokaciju Dugi Rat primit će i Državni uredu za državnu imovinu, ured koji suodlučuje o "prepuštanju" prostora Javnog dobra jedinicama lokalne uprave, koji očekuje da općina mora imati i da im može predočiti prikaz/plan prenamjene lokacije bivše tvornice kako bi joj se eventualno ustupilo na korištenje zemljište sada u vlasništvu države. Pozvinicu će se adresirati i na Ministarstvo okoliša i prostornog uređjenja koje provjerava sve planove na obali.

Matra projekt za Dugi Rat

Povezani članci

Who's Online

We have 262 guests and one member online

  • admin